corneliasrum

Alla inlägg under augusti 2011

Av Ann-Christin Tjernström - 30 augusti 2011 16:32

Min dotters katt Svinto kan sannerligen "njuta"! Jag har aldrig sett en katt som kan ligga och snurra sig och må så gott som han gör.
Det går bara inte att låta bli med att fota honom. Mjuk att ta i han dessutom, och så håller han sig framme när Nienka skall rastas - mest morgon och kväll!!


   

Av Ann-Christin Tjernström - 30 augusti 2011 16:29

Vi håller på att ta fram timmer på torpet. 
När det tidigare i höst fälldes träd som gjorde att huset på torpet var i farozonen, fortsatte det att fällas träd, så även i helgen.


Nu var min gamla mamma med och hon bjöds på surströmmning. Hon var på ytterst gott humör och åt med liv och lust. Här kommer bildbevis:


   

Av Ann-Christin Tjernström - 30 augusti 2011 16:17

"Svampar i färg"! Om jag inte missminner mig så var det titeln på en svampbok som fanns i skolan när jag växte upp.
Hur som helst så tycker jag om svampar. Jag gick en svampkurs i början av 80-talet och plockade i massor. Torrförvällde och frös ner - så mycket att det blev "för mycket"! När sedan olyckan i Tjernobyl hade inträffat sog min plockning ett abrupt slut - nästan till nu - när jag åter har börjat intressera mig för svamp att tillreda och äta.


Svamparna som jag nu har valt att lägga in är inte mycket till "matsvamp"! Däremot tycker jag om att se på dem, och de vita och röda flugsvamparna får mig att associera till Tomtebobarnen som vi läste verser ur i skolan när jag gick i 2:an. Tänk den lilla som precis så ut som tomtebobarnens mössor hade växt upp till en "vuxen" svamp dagen därpå. Här kommer nu svamparna:  

 

 
 

   
Av Ann-Christin Tjernström - 26 augusti 2011 10:50

Ni som har läst Callemans Mayakalendern har eventuellt samma frågor frågor som jag. Jag själv finner att boken har utrymme för tolkningsutrymme och upplever det svårt att vidarebefordra till andra. Nu fann jag dock en länk som kan vara behjälplig. Här nedan kommer brevet från Calleman:

Delta i Cosmic Convergence
September 23-26, 2011!

 
 
Share

Vid tidpunkten för skrivandet (31 juli 2011) befinner vi oss i början av den femte dagen i den nionde vågen, som sedan också snabbt närmar sig sitt slut och slutförandet av alla Maya kalenderns vågor den 28 oktober 2011. Det är tre Dagar (under en tidsperiod av tre vanliga månader) ännu kvar som påverkas av den nionde vågens intensifiering i enlighet med den hög frekvens av omvandling till enighetsmedvetande. Medan vi alla kan ha idéer om hur denna slutliga omvandling kommer att ske, så vet ingen människa de exakta detaljer om vad som ska hända. Vi sitter i väntrummet hos den kosmiska läkaren och vi vet inte hur han eller hon kommer att behandla denna patient.

Genom hela skiftespunkterna i denna nionde våg, så har olika initiativ tagits för inspirerande sammankomster och mot dess kulmen har inte bara händelser planerats för mittpunkten (21 oktober 2011) och slutpunkten (28 oktober 2011) av den sjunde dagen, utan också för gregorianska datum 11: 11: 11 (11 November 2011). Även om det senare datumet inte baseras på Maya kalendern, utan på Numerologi, så fick den sin verkliga innebörd från kalendern och är dagen vi firar för att vi har tagit oss genom sluttiderna och till den nya världen vi skapar efteråt. Jag uppmuntrar alla sådana initiativ som firar skiftespunkter, särskilt om de utbildar människor mer allmänt i den sanna innebörden av Mayakalendern och dess olika Dagar och Nätter. Men jag tror också att det finns ett behov för events som betonar det arbete som vi måste göra vid den här tiden. För denna aspekt av processen anser jag att det finns en Skiftespunkt som förtjänar vår fulla uppmärksamhet och det är början av den sjätte Natten. Anledningen är att början av den sjätte Natten den 23 September 2011 och dess påföljande få dagar, innebär en konvergens av en energiskifte i Maya kalendern och passagen av kometen Elenin mellan jorden och solen (och, om du föredrar det, höstens vårdagjämningen också).

Denna lilla komet Elenin har fått enorm uppmärksamhet på Internet och förknippas ibland med mer eller mindre förfärliga prognoser. Dess namn har lästs som "Extinction Level Event" (Massutdöende) även om det med lika berättigande kan läsas som El + Lenin (Gud + antikapitalistiska revolutionen) eller Ellen (namnen Ellen, Helen eller Elaine, vilka betyder ljus) eller El enin (Gud + nio bakvänt hänvisar till slutförandet av den gudomliga planen av nio Undervärldarna). Allt som vi verkligen vet om det, är dock att det är synkroniserat med slutet av Mayakalendern den 28 oktober 2011. Som en del av denna nionde våg, även kallad den Universella Undervärlden, tillför en kosmisk kontext till människors liv, på ett sätt som tidigare inte har varit fallet. Människor kommer med andra ord, i den Universella undervärlden, att bli medborgare i universum, ett medvetandeskifte, som har lett till ett förhöjt intresse av alla utomjordiska saker. Ändå, kanske denna förändring handlar främst om att vi skall leva upp till vårt kosmiska ursprung och den kosmiska konvergensen är en inbjudan att fullständigt uppleva detta i början av den sjätte Natten. Med ordet kosmisk menas alltså här mer dess Mayainnebörd, den allomfattande intelligensen.

Jag kan inte nog betona att Mayakalendern är ett uttryck för en verklig kosmisk, men också gudomlig tidsplan. Det är från detta vi vet att den är målmedveten, intelligent och välvillig. Många som inte känner till att denna kalender beskriver en gudomlig plan som utarbetats av vågor av sju dagar och sex nätter, kan riskera för att hamna i hopplöshet eller en tro att världen kommer till ett slut. (Bristen på föreningen till en gudomlig plan är anledningen till att den falska popkulturens slutdatum av Mayakalendern, den 21 december, 2012, ofta har blivit förknippat med sådana tankar.) Det är den gudomliga planens bakgrund, som den beskrivs av Mayakalendern, som förklarar att ingenting i universum händer av en slump. Allt spelar roll för uppfyllandet av syftet med den kosmiska planen, vilket gör det meningsfullt trots de umbäranden och utmaningar, som vi kan förvänta oss en tid framåt.

Ur ett sådant perspektiv kan man undra vad Gud kommunicerar till oss genom komet Elenin särskilt i fråga om vad det finns att göra i början av den sjätte Natten, men också i den sjunde Dagen av den nionde vågen. Det är ju trots allt så, att det är profeterat att kometer skall vara en del av det språk som Gud kommer att använda, för att kommunicera med oss i Mayakalenderns sluttid. En annan sak, som vi vet om den nionde vågen, och dess sjätte Natt och sjunde Dag, är att den medför en särskild polaritetsövergång till enighetsmedvetande som illustreras i figur 1. Elenin kan sedan också ses som den slutliga förändringens budbärare. I dag hör vi ofta idén om ett förestående polskifte, som går tillbaka till Helena Blavatskys och Edgar Cayces mediumskap. Men ändå hävdar de flesta, om inte alla, professionella geovetare, att det inte finns någon anledning att förvänta sig ett polskifte inom snar framtid.

Troligen, eftersom Blavatsky och Cayce inte var bekant med detta slag av polaritets- förändringar, som de olika vågorna av Mayakalendern åstadkommer, och inte hade något språk att beskriva dem, så tog de helt enkelt sådana vågor för elektromagnetiska poleomställningar av jorden. Det polskifte som Cayce förutspådde och som han kallade en “pole shift” för år 2000 kan ha varit ett sådant misstag. Detta skedde nu inte som vi vet, men vad har ägt rum är ett polaritetskifte i medvetandet, som den åttonde vågen av Mayakalendern aktiverade 1999 och troligen var detta vad han såg i sin trance och misstog för ett fysiskt polskifte.

Time of activation


(Fig. 1) Different polarities of consciousness created by the five highest waves of the Mayan calendar.

Polaritetsförskjutningar i medvetandet äger rum i synkronicitet på flera olika nivåer i universum - kosmiska, galaktiska, interplanetära, planetära och mänskliga – vid tiden för Mayakalenderns skiftespunkter. Den nionde vågen, som vi för närvarande befinner oss i, bär med sig det polaritetsskifte, som skapar enhetsmedvetandet. Vi måste fråga oss själva vad vi skall göra, om något, om vi som individer vill vara en del av detta polaritetsskifte och ta bort alla mörka filter från våra sinnen. När allt kommer omkring har vi bara befogenhet att omvandla oss själva och sedan hoppas att det sprider sig i linje med den stora indiska ledaren och visdomsläraren Mahatma Gandhi, som sade: "Var den förändring du vill se i världen."

Vad, specifikt, skulle detta innebära för den Kosmiska Konvergensen? Mayakalenderns vågor är att dess Natt- och Dagenergi generellt relaterar till varandra såsom en inre förberedelse för yttre manifestation. Detta kan särskilt vara fallet, när det gäller det sista sådant par av energi, i det totala skapandet, såsom den sjätte Natten och sjunde Dagen i den nionde vågen, vilka startar den 23 september och 11 oktober, respektive. Dessa växlingar mellan de olika energierna kan innebära att den sjätte Natten bör ägnas åt inre arbete såsom bön, kontemplation och meditation, medan den sjunde Dagen bättre passar för globala ceremonier, vilket skulle ge yttre verklighet till de inre förändringar som har förts in med den sjätte Natten. Heliga ceremonier och ritualer är kraftfulla verktyg att gör externalisera omorganiserandet av våra inre landskap.

The ninth wave


(Fig.2)
This diagram indicates the motion of the "wave" of energies belonging to the ninth wave and the related dates as to when these come into play. The relationships of the comets Honda and Elenin to the Seven days and six nights of the Ninth wave of the Mayan calendar. A is the comet Honda’s closest distance form the Earth. B shows the time of passage of Elenin between the sun and the earth and C is its closest distance to the Earth.

I punkt b i figur 2 anser jag således att kometen Elenin signaler till oss, att vi bör ge upp våra egon till den omfattande kosmiska intelligensen och för att detta förmodligen är vår sista chans att vara en del av en polaritetsövergång till enhetsmedvetande, eller om vi vill, Oneness eller Gudsmedvetande. Det blir också ett integritetstest för dagens evolutionära ledare, för att inte tala om "2012-experter." Elenin är en slutlig ”wake up call”, som kommer att förstås även av många som inte vet något om Mayakalendern eller hur detta uttrycker den gudomliga planen. Den sjätte natten är ju, trots allt, den sista energin vi har att vända oss inåt för att förbereda för det polaritetsskifte, som vågen för med sig. Då den sjunde dagen startar är den nya polariteten låst på plats och genererar dess slutliga manifestation.

Detta är delvis varför den Kosmiska Konvergensen den 23-26 september, 2011 skiljer sig från tidigare events, såsom den Medvetna Konvergensen den 17-18 juli, 2010, som också satte avsikten att manifestera enhetsmedvetande. I den Kosmiska Konvergensen kommer det också att vara nödvändigt att göra en ansträngning för att se denna avsikt manifesteras. Detta är ett tillfälle för att ansluta sig till det gudomliga, för självrannsakan och själssökning. En förening med det gudomliga kan åstadkommas genom intensiva böner eller genom andra andliga praktiseringar. För att vara i linje med den kosmiska planen och vara en del av dess medvetandeskifte föreslår jag att följande åtaganden blir grunden för den Kosmiska Konvergensen:

1/ Att konstant låta det gudomliga guida oss i stället för vårt ego och låta det gudomliga styra våra handlingar.

2/ Att förklara vårt oberoende från den mörka sidan inklusive överlåtandet av rätten att använda den mörka sidan mot den mörka sidan i andra. http://www.youtube.com/user/forunity#p/u/2/
pkVHYQFL2Xk (I min egen förståelse som den mörka sidan inte är något slags evig mörk kraft, utan någonting som resulterar från de lägre vågornas mörka filter, som kan ses i figur 1)

Den Kosmiska Konvergensen är således grunden till att vi själva som individer, är den förändring som vi vill se i världen. Detta kan vara mycket obehagligt om vi har en stor del av vårt förflutna obearbetat. Det handlar så klart inte om att ge skulden för läget på vår planet på andra människor eller krafter. Det handlar om personligt ansvar. Jag tror att vi här måste gå djupt in oss själva och se där vi som individer har bidragit till att skada andra eller skadat vår planets natur.

Vi har blivit ganska vana att klaga på det våld och krig i världen eller hot mot dess naturliga tillstånd. Men det är en sak att klaga och skylla på andra, eller helt enkelt "så är" och något helt annat att se hur vi som individer har gjort vissa val som har bidragit till den globala försämringen. Tanken är att se och erkänna sådana instanser och val i våra liv och ändå inte fastna i skuld, men istället finna en väg till helande genom ett korrigerande handlingssätt.

Eftersom vi vanligtvis har undertryckt eller dövat oss själva från något personligt ansvar för händelseutvecklingen på planeten, kan vi verkligen behöva be för att bli påminda om sådana tidigare händelser. Så om vi verkligen vill skapa ett polaritetsskifte hos oss själva och om vi är villiga att anamma de åtaganden, som krävs (se ovan), är det en naturlig konsekvens att vi söker i våra själar så att vi inser hur vi har misslyckats tidigare att leva upp till dessa åtaganden. Om vi inte gör det som är nödvändigt nu, så kommer aspekter av de mörka filtren att fortsätta att dominera oss och polaritetsskiftet kommer inte att totalt. Den Kosmiska Konvergensen handlar således om att deltagarna tar ansvar för omvandlingen till enhetsmedvetande och att göra det på ett engagerat sätt. Detta kan garanterat vara svåra uppgifter, men åter igen, om vi själva inte får till stånd denna övergång till enhetsmedvetande i oss själva, vem kommer då att vilja göra det?

Den Kosmiska Konvergensen är därför en möjlighet för oss att oåterkalleligt åstadkomma en förskjutning i medvetandets polaritet i oss själva. Emedan det kan vara svårt att omedelbart leva upp till ett sådant åtagande, det om det tas på allvar, så får det ändå kraftfulla konsekvenser. En sak att fundera över, på den positiva sidan, är att det är möjligt att ett sådant djupt engagemang för enhetsmedvetande är nödvändigt för att få lämpliga riktlinjer i den nya världen.

För min egen del deltar jag i samband med denna händelse i en fredsfestival i Frankrike tillsammans med Maya och Hopi äldste http://www.lothlorienfestival.com/EN där vi kommer att meditera kring Kosmiska Konvergensen. På grund av arten av det inre arbete som krävs, anser jag att den Kosmiska Konvergensen lika bra kan observeras individuellt eller helst i små grupper, som tillhandahåller en säker miljö för deltagande. Jag rekommenderar att vi behandlar vårt förflutna och oss själva just nu i introspektion, helande och korrigerande åtgärder med utgångspunkt i den kollektiva energin av observationen av den kosmiska konvergensen runt om på jorden. En gemensam komponent i det kan vara i ljuset av stearinljus, som en helig akt till dessa åtaganden. Deltagande grupper och individer i den Kosmiska Konvergensen kan naturligtvis välja sina egna uttryck, men åtagandet till omvandlingen till enhetsmedvetande bör den gemensamma nämnaren. I den Kosmiska Konvergensen är det för oss att ge os hän till vad som än kommer att krävas av oss.

För att leva upp till vårt åtagande, så kommer förekomsten av komet Elenin att ge ett naturligt sammanhang för den kosmiska dimensionen i denna händelse och samtidigt ge oss en erfarenhet av ett gemensamt öde för mänskligheten. Det blir i detta storskaliga sammanhang som vi måste göra åtaganden, som ska ingå i en polaritetsövergång till enhetsmedvetande. Varje person som gör ett sådant åtagande gör stor skillnad och sprider ljus och hopp till dem runt henne. Detta blir desto mer nödvändigt, om tiderna verkligen kommer att vara utmanande att vår bekvämlighet. Den Kosmiska Konvergensen, den 23-26 september, 2011 är avsett som en högtidlig och ödmjuk händelse, som gör det möjligt för människor av enhetsmedvetande att ansluta på en mycket djup nivå oavsett var de än är på vår planet. Jag tror verkligen detta är den sista chansen för mänskligheten och att ”The Day of Reckoning” är här. Jag anser att ett åtagande för ett polaritetsskifte till enhetsmedvetande inte är bara ett passerkort för den nya världen att födas, utan också det enda hoppet för världen att överleva. De mörka filtren har styrt mänskligheten i årtusenden och ger inte någon väg ut. Om människor inte gör ett sådant åtagande har vi verkligen ingen anledning att förvänta oss att världen kommer att överleva.

Jag vill alltså uppmuntra alla att göra sitt yttersta för att sprida detta budskap och uppmuntra andra att högtidligt göra ett åtagande att skifta till enhetsmedvetande. Vi är de som vi har väntat på. Och det är absolut helt upp till oss. Om vi bestämmer oss för att se vår storhet, bör vi inte se den genom förnekande, eller till varje pris undvika allt som kan orsaka rädsla, utan i modet av att ärligt möta vad vi har skapat så som det visar sig på denna jord. Den nionde vågen ger verkligen en fältförändring på den kosmiska nivån, som vi kan bli en del av, men det kommer inte hända utan ett djupt och allvarligt åtagande från hjärtat av våra själar.

Carl Johan Calleman
July 31, 2011 (2 Chuen)
First day of the Fifth day of the Ninth wave


Av Ann-Christin Tjernström - 21 augusti 2011 22:46

Häromdan la jag ut en filmsnutt där Nienkas kompis skulle lära sig att simma. Det blev mest slams och skratt av det hela.

Nu har jag i alla fall en mera rättvis bild av hur hundarna leker med varandra i vattnet och på stranden. Det känns skönt att Nienka har en schäferflicka som hon kan umgås så här bra med.....och visst är det härligt att kunna hålla kvar lite till av sommaren även om augusti snart har tagit slut?


 

Av Ann-Christin Tjernström - 19 augusti 2011 10:58

Igår fick Nienka träffa Hera och hennes matte på stranden. Hera har varit med om ett trauma och är därför rädd för djupt vatten där hon inte bottnar. Igår skulle hennes matte försöka sig på att lära henne att simma. Inte så enkelt som ni ser. Dessutom är vattnet inte  längre

så varmt och skön som det var tidigare. 
Jag försökte mig på att filma det lustiga, men oturligt nog fick jag inte med den längre sekvensen. Synd då där fanns mycket roligt att se. Den här filmsnutten blev, som ni ser, mindre lyckad vad det gäller filmandet......men någonstans där kan vi ser hur kul vi har när vi är ute med hundarna.
Titta och skratta med oss........
   

Av Ann-Christin Tjernström - 18 augusti 2011 23:48

Jag har ikväll haft det höga nöjet att få övervara en välgörehetskonsert vid Folkets Park i Kramfors. Initiativ till konserten var taget av Evelina Byström som har studerat vid omvårdnadsprogrammet i Sollefteå.
Syftet med konserten var att samla i pengar til projektet "Min stora dag" som skall ge svårt sjuka barn en möjlighet att få sin sista önskan infriad. Det kan vara att få simma med delfiner, gå på tivoli, att få träffa en kändes osv.


Evelina har tillsammans med sin syster Micaela och sin far "Ubbe" bildat bandet Acoustic
 

Konserten började med att Evelina berättade om projektet och anledningen till att hon valde just göra så här.  Gruppen sjöng och spelade låtar skrivna av Evelina eller mer eller mindre kända covers.


 


Ni har det stora nöjet att kunna lyssna på låtarna här nedan.
  Mamman, Pia Byström, i publiken.     

Av Ann-Christin Tjernström - 16 augusti 2011 16:38

Ett av träden på torpet hade delat sig i två och vid delningen hade det börjat uppstå röta.
Det här gjorde att träden kunde ha delat sig och fallit rätt mot huset eller elledningen strax nedanför bergsknallen där de stod.


Min äldre bror tog kontakt med Eon och David Wiberg tog ner trädet/träden i ett nafs.
Från det att han anlände till dess att träden var fällde tog det endast drygt en halvtimme. Tiil hjälp hade hade David, förutom sågen, en lina som gjorde att träden nästan drogs omkull.
Tänk en så kort tid det tog och sån mycken oro som detta eliminerade.


Jag lät filma och fota en del av fällandet:   


 

 
 

Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2011 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se