corneliasrum

Inlägg publicerade under kategorin Carl Johan Calleman

Av Ann-Christin Tjernström - 4 november 2011 20:21

Vi har nu passerat de sista dagarna inan energihöjningen, som jag har skrivit om här tidigare.
Idag väljer jag att klistra in information från INKA-PROFETIAN där vi får oss beskrivt vad som skulle hända oss den 28/10 och efterföljade dar, men även flera månader framåt.
Det här kanske förklarar varför åtminstone jag känner mig lite ojämn i känsloliver.

Läs och reflektera över hur du själv känner dig.

En trevlig helg tillönskar jag dig!   


Hämtat från Q'ero föredrag om Inkaprofetian den 12/10-2011 Stockholm:

Den 28-30/10 - 2011 möter vi dörren till den nya tiden och det innebär att vi går in i 3 dagars energimässigt mörker. Ett positivt mörker enligt Inka, för då får vi möta oss själva.

• Du kommer då medvetet eller omedvetet vara med om skillnader i din kropp. Hormonerna kommer att åka upp och ner. Framför allt kommer ilska och frustration att komma upp till ytan.
• Alla dina speglar kommer att förstärkas minst 10 gånger. Du kommer att komma djupare och djupare. Du kanske upplever det som otäckt men försök att ge tacksamhet för vad du ser och vad du varit med om.
• Det här är tiden när du kommer att möta mycket känslor som du tidigare stött bort och som kommer från många generationer tillbaka.
• Alla projektioner kommer att visa sig riktigt starkt. När du arbetar med dig själv, gör det med FÖRLÅTELSE.
• Var i kontakt med djur, hjälp dem att också gå igenom denna övergång.
• Det är viktigt att fokusera på dina energicentra, se vilket/vilka som behöver mer uppmärksamhet.
• Inka/Paqos dömer inte, för dem är allt lärdomar så se med förlåtelse när du möter dina skuggor.
• Det här är dagar för att acceptera och relatera till dina föräldrar och rötter.
Några har redan börjat denna process och känner rädsla men Inka menar att vi egentligen bara borde glädjas åt att vi får möta oss själva.
Den 31/10 startar sedan övergången och den varar i nästan 9 månader till den 21/6-2012. Det här är tiden att processa allt som kommit upp under 28-30/10.
Den 21/6 klockan 4.30 när solen går upp, föds den nya solen, den nya Början.
Då kommer vi att kunna gå in i en djupare läkning och medvetenhet av oss själva. Det är en tid att vara tillsammans. Många i Peru kommer att möta solen genom att gå upp på bergen.

Någon frågade hur det blir med familjen och vänner som kanske inte är medvetna om allt det här? Q'eros svarade att bara någon är medveten så väcks de andra upp också. Vi är kopplade till varandra.” ♥

 

Av Ann-Christin Tjernström - 27 oktober 2011 10:00

I morgon tar Mayakalendern slut. Vi går mot ett nytt uppvaknande och energihöjningen som följer med den har många redan känt av. Vad om just nu händer och kommer att hända har beskrifts i Mayakalendern, sammanställd av Carl-Johan Calleman.


Jag väljer att lägga ut några länkar till youtubklipp här nedan. Klipp som visar vad som har hänt de sista månaderna - det som var förutspått av Mayaindianerna.


Lev väl! I ljus och kärlek!
Av Ann-Christin Tjernström - 26 augusti 2011 10:50

Ni som har läst Callemans Mayakalendern har eventuellt samma frågor frågor som jag. Jag själv finner att boken har utrymme för tolkningsutrymme och upplever det svårt att vidarebefordra till andra. Nu fann jag dock en länk som kan vara behjälplig. Här nedan kommer brevet från Calleman:

Delta i Cosmic Convergence
September 23-26, 2011!

 
 
Share

Vid tidpunkten för skrivandet (31 juli 2011) befinner vi oss i början av den femte dagen i den nionde vågen, som sedan också snabbt närmar sig sitt slut och slutförandet av alla Maya kalenderns vågor den 28 oktober 2011. Det är tre Dagar (under en tidsperiod av tre vanliga månader) ännu kvar som påverkas av den nionde vågens intensifiering i enlighet med den hög frekvens av omvandling till enighetsmedvetande. Medan vi alla kan ha idéer om hur denna slutliga omvandling kommer att ske, så vet ingen människa de exakta detaljer om vad som ska hända. Vi sitter i väntrummet hos den kosmiska läkaren och vi vet inte hur han eller hon kommer att behandla denna patient.

Genom hela skiftespunkterna i denna nionde våg, så har olika initiativ tagits för inspirerande sammankomster och mot dess kulmen har inte bara händelser planerats för mittpunkten (21 oktober 2011) och slutpunkten (28 oktober 2011) av den sjunde dagen, utan också för gregorianska datum 11: 11: 11 (11 November 2011). Även om det senare datumet inte baseras på Maya kalendern, utan på Numerologi, så fick den sin verkliga innebörd från kalendern och är dagen vi firar för att vi har tagit oss genom sluttiderna och till den nya världen vi skapar efteråt. Jag uppmuntrar alla sådana initiativ som firar skiftespunkter, särskilt om de utbildar människor mer allmänt i den sanna innebörden av Mayakalendern och dess olika Dagar och Nätter. Men jag tror också att det finns ett behov för events som betonar det arbete som vi måste göra vid den här tiden. För denna aspekt av processen anser jag att det finns en Skiftespunkt som förtjänar vår fulla uppmärksamhet och det är början av den sjätte Natten. Anledningen är att början av den sjätte Natten den 23 September 2011 och dess påföljande få dagar, innebär en konvergens av en energiskifte i Maya kalendern och passagen av kometen Elenin mellan jorden och solen (och, om du föredrar det, höstens vårdagjämningen också).

Denna lilla komet Elenin har fått enorm uppmärksamhet på Internet och förknippas ibland med mer eller mindre förfärliga prognoser. Dess namn har lästs som "Extinction Level Event" (Massutdöende) även om det med lika berättigande kan läsas som El + Lenin (Gud + antikapitalistiska revolutionen) eller Ellen (namnen Ellen, Helen eller Elaine, vilka betyder ljus) eller El enin (Gud + nio bakvänt hänvisar till slutförandet av den gudomliga planen av nio Undervärldarna). Allt som vi verkligen vet om det, är dock att det är synkroniserat med slutet av Mayakalendern den 28 oktober 2011. Som en del av denna nionde våg, även kallad den Universella Undervärlden, tillför en kosmisk kontext till människors liv, på ett sätt som tidigare inte har varit fallet. Människor kommer med andra ord, i den Universella undervärlden, att bli medborgare i universum, ett medvetandeskifte, som har lett till ett förhöjt intresse av alla utomjordiska saker. Ändå, kanske denna förändring handlar främst om att vi skall leva upp till vårt kosmiska ursprung och den kosmiska konvergensen är en inbjudan att fullständigt uppleva detta i början av den sjätte Natten. Med ordet kosmisk menas alltså här mer dess Mayainnebörd, den allomfattande intelligensen.

Jag kan inte nog betona att Mayakalendern är ett uttryck för en verklig kosmisk, men också gudomlig tidsplan. Det är från detta vi vet att den är målmedveten, intelligent och välvillig. Många som inte känner till att denna kalender beskriver en gudomlig plan som utarbetats av vågor av sju dagar och sex nätter, kan riskera för att hamna i hopplöshet eller en tro att världen kommer till ett slut. (Bristen på föreningen till en gudomlig plan är anledningen till att den falska popkulturens slutdatum av Mayakalendern, den 21 december, 2012, ofta har blivit förknippat med sådana tankar.) Det är den gudomliga planens bakgrund, som den beskrivs av Mayakalendern, som förklarar att ingenting i universum händer av en slump. Allt spelar roll för uppfyllandet av syftet med den kosmiska planen, vilket gör det meningsfullt trots de umbäranden och utmaningar, som vi kan förvänta oss en tid framåt.

Ur ett sådant perspektiv kan man undra vad Gud kommunicerar till oss genom komet Elenin särskilt i fråga om vad det finns att göra i början av den sjätte Natten, men också i den sjunde Dagen av den nionde vågen. Det är ju trots allt så, att det är profeterat att kometer skall vara en del av det språk som Gud kommer att använda, för att kommunicera med oss i Mayakalenderns sluttid. En annan sak, som vi vet om den nionde vågen, och dess sjätte Natt och sjunde Dag, är att den medför en särskild polaritetsövergång till enighetsmedvetande som illustreras i figur 1. Elenin kan sedan också ses som den slutliga förändringens budbärare. I dag hör vi ofta idén om ett förestående polskifte, som går tillbaka till Helena Blavatskys och Edgar Cayces mediumskap. Men ändå hävdar de flesta, om inte alla, professionella geovetare, att det inte finns någon anledning att förvänta sig ett polskifte inom snar framtid.

Troligen, eftersom Blavatsky och Cayce inte var bekant med detta slag av polaritets- förändringar, som de olika vågorna av Mayakalendern åstadkommer, och inte hade något språk att beskriva dem, så tog de helt enkelt sådana vågor för elektromagnetiska poleomställningar av jorden. Det polskifte som Cayce förutspådde och som han kallade en “pole shift” för år 2000 kan ha varit ett sådant misstag. Detta skedde nu inte som vi vet, men vad har ägt rum är ett polaritetskifte i medvetandet, som den åttonde vågen av Mayakalendern aktiverade 1999 och troligen var detta vad han såg i sin trance och misstog för ett fysiskt polskifte.

Time of activation


(Fig. 1) Different polarities of consciousness created by the five highest waves of the Mayan calendar.

Polaritetsförskjutningar i medvetandet äger rum i synkronicitet på flera olika nivåer i universum - kosmiska, galaktiska, interplanetära, planetära och mänskliga – vid tiden för Mayakalenderns skiftespunkter. Den nionde vågen, som vi för närvarande befinner oss i, bär med sig det polaritetsskifte, som skapar enhetsmedvetandet. Vi måste fråga oss själva vad vi skall göra, om något, om vi som individer vill vara en del av detta polaritetsskifte och ta bort alla mörka filter från våra sinnen. När allt kommer omkring har vi bara befogenhet att omvandla oss själva och sedan hoppas att det sprider sig i linje med den stora indiska ledaren och visdomsläraren Mahatma Gandhi, som sade: "Var den förändring du vill se i världen."

Vad, specifikt, skulle detta innebära för den Kosmiska Konvergensen? Mayakalenderns vågor är att dess Natt- och Dagenergi generellt relaterar till varandra såsom en inre förberedelse för yttre manifestation. Detta kan särskilt vara fallet, när det gäller det sista sådant par av energi, i det totala skapandet, såsom den sjätte Natten och sjunde Dagen i den nionde vågen, vilka startar den 23 september och 11 oktober, respektive. Dessa växlingar mellan de olika energierna kan innebära att den sjätte Natten bör ägnas åt inre arbete såsom bön, kontemplation och meditation, medan den sjunde Dagen bättre passar för globala ceremonier, vilket skulle ge yttre verklighet till de inre förändringar som har förts in med den sjätte Natten. Heliga ceremonier och ritualer är kraftfulla verktyg att gör externalisera omorganiserandet av våra inre landskap.

The ninth wave


(Fig.2)
This diagram indicates the motion of the "wave" of energies belonging to the ninth wave and the related dates as to when these come into play. The relationships of the comets Honda and Elenin to the Seven days and six nights of the Ninth wave of the Mayan calendar. A is the comet Honda’s closest distance form the Earth. B shows the time of passage of Elenin between the sun and the earth and C is its closest distance to the Earth.

I punkt b i figur 2 anser jag således att kometen Elenin signaler till oss, att vi bör ge upp våra egon till den omfattande kosmiska intelligensen och för att detta förmodligen är vår sista chans att vara en del av en polaritetsövergång till enhetsmedvetande, eller om vi vill, Oneness eller Gudsmedvetande. Det blir också ett integritetstest för dagens evolutionära ledare, för att inte tala om "2012-experter." Elenin är en slutlig ”wake up call”, som kommer att förstås även av många som inte vet något om Mayakalendern eller hur detta uttrycker den gudomliga planen. Den sjätte natten är ju, trots allt, den sista energin vi har att vända oss inåt för att förbereda för det polaritetsskifte, som vågen för med sig. Då den sjunde dagen startar är den nya polariteten låst på plats och genererar dess slutliga manifestation.

Detta är delvis varför den Kosmiska Konvergensen den 23-26 september, 2011 skiljer sig från tidigare events, såsom den Medvetna Konvergensen den 17-18 juli, 2010, som också satte avsikten att manifestera enhetsmedvetande. I den Kosmiska Konvergensen kommer det också att vara nödvändigt att göra en ansträngning för att se denna avsikt manifesteras. Detta är ett tillfälle för att ansluta sig till det gudomliga, för självrannsakan och själssökning. En förening med det gudomliga kan åstadkommas genom intensiva böner eller genom andra andliga praktiseringar. För att vara i linje med den kosmiska planen och vara en del av dess medvetandeskifte föreslår jag att följande åtaganden blir grunden för den Kosmiska Konvergensen:

1/ Att konstant låta det gudomliga guida oss i stället för vårt ego och låta det gudomliga styra våra handlingar.

2/ Att förklara vårt oberoende från den mörka sidan inklusive överlåtandet av rätten att använda den mörka sidan mot den mörka sidan i andra. http://www.youtube.com/user/forunity#p/u/2/
pkVHYQFL2Xk (I min egen förståelse som den mörka sidan inte är något slags evig mörk kraft, utan någonting som resulterar från de lägre vågornas mörka filter, som kan ses i figur 1)

Den Kosmiska Konvergensen är således grunden till att vi själva som individer, är den förändring som vi vill se i världen. Detta kan vara mycket obehagligt om vi har en stor del av vårt förflutna obearbetat. Det handlar så klart inte om att ge skulden för läget på vår planet på andra människor eller krafter. Det handlar om personligt ansvar. Jag tror att vi här måste gå djupt in oss själva och se där vi som individer har bidragit till att skada andra eller skadat vår planets natur.

Vi har blivit ganska vana att klaga på det våld och krig i världen eller hot mot dess naturliga tillstånd. Men det är en sak att klaga och skylla på andra, eller helt enkelt "så är" och något helt annat att se hur vi som individer har gjort vissa val som har bidragit till den globala försämringen. Tanken är att se och erkänna sådana instanser och val i våra liv och ändå inte fastna i skuld, men istället finna en väg till helande genom ett korrigerande handlingssätt.

Eftersom vi vanligtvis har undertryckt eller dövat oss själva från något personligt ansvar för händelseutvecklingen på planeten, kan vi verkligen behöva be för att bli påminda om sådana tidigare händelser. Så om vi verkligen vill skapa ett polaritetsskifte hos oss själva och om vi är villiga att anamma de åtaganden, som krävs (se ovan), är det en naturlig konsekvens att vi söker i våra själar så att vi inser hur vi har misslyckats tidigare att leva upp till dessa åtaganden. Om vi inte gör det som är nödvändigt nu, så kommer aspekter av de mörka filtren att fortsätta att dominera oss och polaritetsskiftet kommer inte att totalt. Den Kosmiska Konvergensen handlar således om att deltagarna tar ansvar för omvandlingen till enhetsmedvetande och att göra det på ett engagerat sätt. Detta kan garanterat vara svåra uppgifter, men åter igen, om vi själva inte får till stånd denna övergång till enhetsmedvetande i oss själva, vem kommer då att vilja göra det?

Den Kosmiska Konvergensen är därför en möjlighet för oss att oåterkalleligt åstadkomma en förskjutning i medvetandets polaritet i oss själva. Emedan det kan vara svårt att omedelbart leva upp till ett sådant åtagande, det om det tas på allvar, så får det ändå kraftfulla konsekvenser. En sak att fundera över, på den positiva sidan, är att det är möjligt att ett sådant djupt engagemang för enhetsmedvetande är nödvändigt för att få lämpliga riktlinjer i den nya världen.

För min egen del deltar jag i samband med denna händelse i en fredsfestival i Frankrike tillsammans med Maya och Hopi äldste http://www.lothlorienfestival.com/EN där vi kommer att meditera kring Kosmiska Konvergensen. På grund av arten av det inre arbete som krävs, anser jag att den Kosmiska Konvergensen lika bra kan observeras individuellt eller helst i små grupper, som tillhandahåller en säker miljö för deltagande. Jag rekommenderar att vi behandlar vårt förflutna och oss själva just nu i introspektion, helande och korrigerande åtgärder med utgångspunkt i den kollektiva energin av observationen av den kosmiska konvergensen runt om på jorden. En gemensam komponent i det kan vara i ljuset av stearinljus, som en helig akt till dessa åtaganden. Deltagande grupper och individer i den Kosmiska Konvergensen kan naturligtvis välja sina egna uttryck, men åtagandet till omvandlingen till enhetsmedvetande bör den gemensamma nämnaren. I den Kosmiska Konvergensen är det för oss att ge os hän till vad som än kommer att krävas av oss.

För att leva upp till vårt åtagande, så kommer förekomsten av komet Elenin att ge ett naturligt sammanhang för den kosmiska dimensionen i denna händelse och samtidigt ge oss en erfarenhet av ett gemensamt öde för mänskligheten. Det blir i detta storskaliga sammanhang som vi måste göra åtaganden, som ska ingå i en polaritetsövergång till enhetsmedvetande. Varje person som gör ett sådant åtagande gör stor skillnad och sprider ljus och hopp till dem runt henne. Detta blir desto mer nödvändigt, om tiderna verkligen kommer att vara utmanande att vår bekvämlighet. Den Kosmiska Konvergensen, den 23-26 september, 2011 är avsett som en högtidlig och ödmjuk händelse, som gör det möjligt för människor av enhetsmedvetande att ansluta på en mycket djup nivå oavsett var de än är på vår planet. Jag tror verkligen detta är den sista chansen för mänskligheten och att ”The Day of Reckoning” är här. Jag anser att ett åtagande för ett polaritetsskifte till enhetsmedvetande inte är bara ett passerkort för den nya världen att födas, utan också det enda hoppet för världen att överleva. De mörka filtren har styrt mänskligheten i årtusenden och ger inte någon väg ut. Om människor inte gör ett sådant åtagande har vi verkligen ingen anledning att förvänta oss att världen kommer att överleva.

Jag vill alltså uppmuntra alla att göra sitt yttersta för att sprida detta budskap och uppmuntra andra att högtidligt göra ett åtagande att skifta till enhetsmedvetande. Vi är de som vi har väntat på. Och det är absolut helt upp till oss. Om vi bestämmer oss för att se vår storhet, bör vi inte se den genom förnekande, eller till varje pris undvika allt som kan orsaka rädsla, utan i modet av att ärligt möta vad vi har skapat så som det visar sig på denna jord. Den nionde vågen ger verkligen en fältförändring på den kosmiska nivån, som vi kan bli en del av, men det kommer inte hända utan ett djupt och allvarligt åtagande från hjärtat av våra själar.

Carl Johan Calleman
July 31, 2011 (2 Chuen)
First day of the Fifth day of the Ninth wave


Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2021
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se