–Teknologin utvecklas mycket snabbare än vår kunskap om hur den påverkar oss biologiskt. Vi befinner oss fortfarande i en gråzon kunskapsmässigt men det finns indikationer på tänkbara risker. De är tillräckligt tydliga för att vi ska tända den röda varningslampan, säger Siegal Zadetski som är professor vid det Gertner-institutet vid Tel Avivs universitet.

När den hittills största studien kring mobilstrålning och cancer, den så kallade interphone-studien, presenterades förra året var budskapet som gick ut i svenska medier tvärtom att resultaten slutgiltigt bevisade att det var ofarligt att prata i mobiltelefon. Studien hade genomförts i 13 länder och den svenske delen leddes av Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet. I gruppen ingick också Anders Ahlbom, som nu alltså stängts av från en WHO-konferens på grund av kopplingar till telekombranschen.

I studien såg man ingen totalt ökad risk men i den grupp som använde telefonen mest steg risken. Den svenska tolkningen var att detta berodde på felrapportering medan forskare i flera andra länder menade att det var en verklig ökning. Den officiella slutsatsen i WHO-rapporten var dock att det inte gick att säga att mobiltelefonanvändning ökade risken för cancer.


Siegal Zadetski betonar att bara 11 procent av de som ingick i interphone-studien hade använt mobiltelefon i mer än tio år och ingen i mer än 12 år då data samlades in i början på 2000-talet.

–Idag pratar människor mycket mer i mobiltelefon och får i sig en betydligt högre dos än de personer som studerades. Den enormt utbredda användningen och det faktum att vi vet så väldigt lite om riskerna gör att vi måste vara försiktiga, och det gäller särskilt barn som vi vet är extra känsliga.

Hon är inte ensam om tolkningen. Tillsammans med en annan ledande forskare som SvD också varit i kontakt med, fransyskan Elisabeth Cardis som var projektledare för interphone-studien, skrev hon nyligen en artikel där de tolkade resultaten från studien. Deras slutsats var att resultaten visar exakt det som kan förväntas om mobilstrålning orsakar cancer i en studie som sker under så kort tid som tio år, nämligen en liten ökad risk bland de största användarna.

Som central deltagare i den pågående WHO-konferensen har dock Elisabet Cardis förbundit sig att inte ge kommentarer till medierna förrän i den här veckan.

I likhet med Siegal Zadetski har hon dock efterlyst politiska åtgärder för att minska exponeringen.

–Vi ska fortsätta att använda mobiltelefoner, säger Siegal Zadetski. Men innan oklarheterna är utredda bör man använda handsfree och undvika att ha kroppskontakt med telefonen. Man bör även minska exponeringen i skolmiljöer. Allt detta är fullt genomförbart och rekommenderas redan av israeliska myndigheter.

På Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM, hemsida står det att forskningen visar på möjliga hälsorisker med mobiltelefoner och de ger rådet att använda handsfree. Men det var inte budskapet som kommunicerades till svenska medier efter interphone-rapporten.

–Man kan absolut diskutera om vi borde göra mer för att få ut budskapet om försiktighet på ett bättre sätt, säger Lars Mjönäs på Strålsäkerhetsmyndigheten.