corneliasrum

Inlägg publicerade under kategorin GUNNAR LINDGREN

Av Ann-Christin Tjernström - 26 februari 2012 12:05

Gunnar Lindgren, en av Sveriges mest påläste när det gäller hur margarintillverklningen går till.

Han bistod mej och Åsa tillsammans med Uffe Ravnskov våren 2010, när vi drev "Smörupproret" i Kramfors.

De här äldre herrarna föredrog gratis på Ådalsskolan i Kramfors. De gjorde det gratis om vi tillsåg att det fick resa och uppehälle.
Oppositionen sponsrade seminariet och sossarna kunde inte gå då Centerns logga fanna på affischerna.

Vi lyckades få ihop cirka 3 200 namnunderskrifter på tre veckor.

I augusti samma år togs beslut om att servera Bregott mellan som alternativ. Trots detta underlåter kommunens kostenhet att skriva in det i matsedeln.

Lyssna på denna fanastiska äldre man:

Av Ann-Christin Tjernström - 23 mars 2011 07:23

Att sötningsmedlet aspartam (E951), som finns i många lightprodukternegativt för hälsan, har blivt alltmer känt.


Aspartam har nu ersatts av ämnet neotam, som inte USA, behöver anger i innehållsförteckningen. Neotam har negativa följdverkningen precis som aspartam.


Läs här nedan ,koperiat ur Gunnar Lindgrens maillistan:


Sötningsmedlet Neotam


I USA introduceras sötningsmedlet Neotam som är en släkting till aspartame. Då det är starkt sötande behövs mycket litet i ett livsmedel och i USA behöver man därför inte ange detta ämne på förpackningar. Men liksom aspartam är neotam riskabelt för personer med sjukdomen fenylketonuri och därför måste/borde substansen deklareras på förpackningen. Vid tillverkningen används 3-dimetylbutyl, ett ämne som finns på EPA:s lista över de mest farliga ämnena. Ämnet är redan godkänt i EU och har numret E961. Deklareras det på alla livsmedel som innehåller neotam i Sverige?


När det gäller neotams syster aspartam, så sätts detta ämne i samband med en rad hälsostörningar enligt FDA (den amerikanska livsmedels- och  läkemedelsmyndigheten):Huvudvärk/migrän

Illamående

Magont

Trötthet då glukostillförsel till hjärnan blockeras

Sömnsvårigheter

Synrubbningar

Ångestattacker

Depression

Astma och tilltäppt bröst


Även samband med andra redovisade störningar:


Emotionella störningar

Epilepsi

Fibromyalgi

Kronisk trötthet

Parkinsons sjukdom

Minnesförlust och Alzheimers sjukdom

Cancer

För tidig födsel och missbildningar


En dansk studie visar tydligt hur läskedrycker med artificiella sötningsmedel har samband med för tidig födsel. Ju fler burkar desto tidigare kom barnet.

Se http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20592133


Gravida kvinnor måste undvika artificiella sötningsmedel som aspartam, neotam m fl!

 Från NeutralNews.com:

(NaturalNews) Developed by Monsanto and made by NutraSweet, neotame was approved in 2002 by the Food and Drug Administration (FDA). This artificial sweetener is being used as an additive in practically anything humans consume from soft drinks, dairy products, and yogurt to frozen desserts and even chewing gum. In addition, and unlike aspartame, neotame can stand a higher temperature heat, so many food manufacturers are including it in baked goods. Neotame has become an ingredient in hundreds of food products and is often blended with other synthetic sweeteners. Most recently it has been added to the feed for some livestock being raised for human consumption.

It is estimated that neotame is between 7,000 to 13,000 times sweeter than sugar, which would allow food manufacturers to use less in their products. And since the FDA does not require labels to include ingredients that contribute less than one percent of the product, in some instances neotame can be used in foods without having to be listed on the label. Neotame is also hidden under the infamous "natural flavors" category on some packaged foods.

This highly concentrated, white crystalline powder contains the same synthetic derivative of the two amino acids as aspartame - L-aspartic acid and L-phenylalanine - plus the chemical methanol, or wood alcohol. To this compound 3-dimethylbutyl has been added. NutraSweet company states that neotame is perfectly safe, yet 3-dimethylbutyl happens to be on the Environmental Protection Agency's (EPA) most hazardous chemical list.

Neotame does not have to carry the Phenylketonurics (PKU) warning on labels that include their ingredient. Phenylketonurics - or PKU - is the term used to refer to individuals that have the metabolic disorder Phenylketonuria. Those with this disorder cannot consume products that contain phenylalanine. Therefore, if products containing neotame do not include a warning label or state the ingredient is included, it could be potentially quite dangerous for these individuals.

Marketing companies claim that man-made chemical sweeteners help in the battle against obesity and in the onset of obesity-related diseases, yet statistics prove otherwise. Research has found that these artificial chemicals lead to weight gain by rapidly stimulating the release of insulin and leptin, two hormones that are directly related to satiety and fat storage.

It would seem that adding more chemicals to an already problematic chemical solution would only create more problems in the long run. At this time, long term effects on humans are unknown.Learn more: http://www.naturalnews.com/031767_neotame_sweeteners.html#ixzz1HAFDCdTOAv Ann-Christin Tjernström - 22 mars 2011 14:47

Jordbävningen, tsunamin och kärnkraftverket i Jukushima har följt mig under en längre tid. Obehaget har varit som ett stort tryck över mitt bröst, och jag har känt det svårt att vara riktigt glad.


Idag fick jag denna reflektion via Gunnar Lindgren och hans maillista som jag harförmånen att tillgå.

Väljer att publicera delar av dagens lista här:


Kärnkraften, människan och entropilagen


Bland alla konstruktioner i industrisamhället intar kärnkraften en särställning. De radioaktiva ämnena i reaktorn är så farliga för människor och annat levande, att de måste hållas inneslutna både under driftstiden och under all framtid vid slutförvaringen.

Men detta strider mot entropilagens allmänna giltighet. Inom fysiken finns två viktiga naturlagar som bestämmer industrisamhällets och människans framtid. Det är de två termodynamiska huvudsatserna, där den första säger att energi inte kan tillverkas eller förstöras. Den andra, som också kallas entropilagen, anger att alla processer i universum går mot utjämning. Hög koncentration går mot lägre koncentration. Hög ordning går mot lägre ordning. Ett batteri urladdas även om vi inte använder det. Ett bildäck töms sakta på luft och flaggstänger rasar till slut ned på marken. Vattenkanaler fylls igen och mobiltelefoner går sönder. Heta objekt i universum svalnar sakta och långt in i framtiden väntar en mörk himmel. Den sinnrika ordningen i våra kroppar kommer en dag efter åldrandet att ha upphört.


Människan vill dock inte se entropilagen som sin evige följeslagare, utan vill tro att hon med tekniska innovationer och ”smarta” lösningar kan förhindra de nedbrytande processerna – allt är möjligt. Detta kan ses som något djupt mänskligt och varför inte också som något bedårande fyllt av hopp och fantasi?

    När det gäller kärnkraftens farliga radioaktivitet har den med ovanstående synsätt en egen ”vilja” att sprida ut sig på ett eller annat sätt. Människan lever i tron att detta går att förhindra. Spridningen kan ske genom tekniska fel, olyckor, sabotage/krig, naturkatastrofer, inneslutningar som genombryts samt kanske viktigast av allt - av orsaker vi inte kan föreställa oss idag.

    När nu kärnkraftsolyckor ändå sker, möts detta med förslag på nya åtgärder och förändringar, tal om nya generationer av reaktorer samt även retoriska rationaliseringar – här i Sverige kan ingen olycka ske då vi har säkrare reaktorer, ingen risk för jordbävning och tsunami osv.

   Men entropilagen är inte upphävd för det. Det krävs inte bara bättre säkerhet, utan en fullkomlig och evig inneslutning, vilket är en orimlighet på samma sätt som evigt liv.


Omdömet och förnuftet hos den vanliga människan liksom hos experter grumlas av några mänskliga psykologiska egenheter.

När vi bedömer säkerhet nöjer vi oss med statistiska bedömningar som alla inte utesluter en framtida spridning. Man kan ange att risken för att en olycka skall ske under 2011 är 1 på exempelvis 1 000 reaktorår. Detta uppfattar vi som betryggande – det är liten risk att ett haveri sker i år. Men efter 1 000 år har sannolikt en olycka skett. Genom att ett mänskligt liv är kort godtar vi ändå detta utan större betänkligheter, vi tror att vi klarar oss. Om vi skulle leva i 1 000 år, skulle denna risk inte accepteras, utan kanske upplevas som en olycka under 100 reaktordagar för oss?

Det är detta synsätt som vi måste tillägna oss och se på en olycka med alla kommande generationers ögon.  Det har ingen betydelse när den inträffar – däremot att den någon gång inträffar.

Antag att chansen att vinna på ett lotteri 2011 också är 1 på 1000. Vi tvekar inte att köpa lotter och vill tro att vinsten infaller detta år. Genom denna typ av psykologiska egenhet kan vi utan samvetsbetänkligheter tolka sannolikhet till vår fördel. Kärnkraftshaveriet kommer att ske i framtiden, medan vinstlotten kommer i år – trots samma sannolikhet.


Döbelsmotivet och Faustmotivet

Det djupt mänskliga i detta beteende när det gäller risker beskrivs ibland med de två begreppen Döbelnsmotivet och Faustmotivet.

Fältherren von Döbeln skildras i Runebergs epos ”Fänrik Ståls sägner”. Döbeln var sjuk och ber sin läkare om en medicin som gör att han kan stå på benen idag, men blir sjufalt värre i morgon. Här skildras hur vi vill leva i nuet utan tanke på konsekvenserna i framtiden. Det kan gälla ogenomtänkta köp på avbetalning eller att begå brott utan tanke på påföljd. När det gäller kärnkraften har vi svårt att idag undvara kärnkraften och 20 minuter långa duschar. Vi fortsätter även om kommande generationer kommer att drabbas ”sjufalt värre”.

I Faustsagan förhandlar doktor Faust med djävulen. De kommer överens om att den onde skall få Fausts själ om han någonsin tar in på ett angivet värdshus. Där väntar djävulen. Faust skall i gengäld få evig ungdom.  Den självsäkre Faust utgår från att han enkelt kan vinna detta spel genom att aldrig ta in på detta värdshus.  Men under en storm vid en ridtur tillsammans med ännu en ny kvinna ser han räddningen i form av en lykta vid ett värdshus och de tar in där. Djävulen väntar på honom.

När vi likt Faust tror oss kunna sätta oss över entropilagens giltighet när det gäller kärnkraften genom allehanda tekniska åtgärder, hamnar vi ändå till slut vid en spridning av radioaktivitet. Det är lika sannolikt att det händer 2012 som något år i framtiden. Det är lika allvarligt och oacceptabelt närhelst det händer.


Kärnanläggningarna är inte ”rena” utan släpper avsiktligt ut radioaktivt avfall till luften och havet

Slutligen finns särskilt inom strålskyddsområdet och när det gäller kärnkraftens risker en ambition som må vara grundad på omsorg och försiktighet, men som leder oss vilse. Det gäller begreppet ”ingen onödig oro”. Den information vi har skäl att vänta när det gäller den senaste tidens händelser i Japan är noggrant silad genom denna orosmildrande väv – både i Japan och i Sverige.

    En oroväckande omständighet när det gäller information, är att bilden av kärnanläggningarnas konstruktion på ett avgörande sätt är missvisande. Kärnreaktorns innersta sägs vara helt innesluten och kärnkraften kan påstås vara ”ren”. I själva verket är reaktorinnehållet förbundet med kärnkraftverkens höga skorstenar liksom vid en kamin, och det sprids radioaktiva gaser till lufthavet och omgivningen dygnet om. Gaserna misstänks påverka klimatet samt ge ökad risk för leukemier hos barn i närheten.  På samma sätt samlas flytande radioaktivt avfall upp i stora tankar som töms regelbundet direkt i havet. Detta kan liknas med ett stillsamt smygande haveri, där radioaktivitet sprids utan större dramatik.


Denna bild från kärnkraftsindustrin visar reaktorns verkliga uppbyggnad, dess anslutning till skorstenen

samt tankarna som man tömmer i havet.

 


Källa:

http://www.analys.se/lankar/Bakgrunder/1997/Bkg%201-97.pdf


Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2021
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se