corneliasrum

Inlägg publicerade under kategorin vaccin

Av Ann-Christin Tjernström - 5 mars 2012 08:14

I denna artikel har mammor samlat information inför massvaccinering av flickor.
vaccin.mehttp://vaccin.me/2012/02/24/mammor-mot-gardasil/


För att du som mamma / förälder skall kunna avgöra om du vill att din dotter skall ta vaccinet Gardasil har jag samlat information som jag gärna delar med mig av:

HPV finns hos männniskan i över 100 olika former och de vaccin som erbjuds sägs ge skydd mot 2 av dessa vilka KAN ligga bakom livmoderhalscancer. Läkemedelstillverkarna påstår också att det är ca 70 % av den totala mängden kvinnor som diagnostiseras med livmoderhalscancer varje år som vaccinen KAN skydda emot. Det innebär att i Sverige KAN det vara ca 340-350 fall / år där orsaken KAN vara HPV.

Det intressanta i debatten är att man använder ordet KAN dvs – det finns inga som helst klarlagda bevis eller studier att så är fallet. Sättet läkemedelsbolagen använde för att snabbt få detta vaccin att ingå i barnvaccinationsprogrammet var genom att anställa f d politiker som hade kunskap om hur man bäst ”lobbar” in en ny produkt och därmed garanterar en årlig vinst för tillverkaren.

Dessa vaccin är korttidsvaccin och man måste ta boostervaccin efter 4-5 år för att behålla eventuell uppnådd effekt av dom.
Det har alltså inte gjorts några studier på när vaccinet slutar att verka och jag anser att man genom introduktionen i Sverige och det nya vaccinationsregistret vi tagit i bruk skall använda svenska flickor/ungdomar/unga kvinnor som försökskaniner och på så sätt gratis få underlag som sedan skall sägas vara genomförda studier.

Intressant att veta innan man injicerar detta vaccin är att enligt en finsk studie är bara ett fåtal – 2.6% – HPV fria – vilket innebär att man själv kan ha utvecklat antikroppar mot HPV och detta gör vaccinet helt värdelöst!

Har man antikroppar mot HPV kan jag bara konstatera att inga studier gjorts alls på hur kroppen reagerar på vaccinen.
HPV infektioner läker ut spontant i 95% av fallen utan någon som helst behandling – ändå skall man enligt tillverkarna vaccinera sig! Vaccin framtogs för att förebygga utbredda epidemier av olika sjukdomar från början – varför ändrar man helt plötsligt motiveringen för vaccineringen? Vi har inga epidemier av livmoderhalscancer i Sverige!

Både Gardasil och Cervarix innehåller mycket skadliga aluminiumämnen som påstås trigga igång snabbare antikroppsbildning men vad alla glömmer är att man under 1900-talet varnade i många studier för just användandet av aluminium från kastruller/konservburkar mm då dessa orsakar massvis med skador hos människor/djur.(1)

Radio Örebro hade en liten radiodebatt om HPV-vaccin som jag deltog i innan jul. Läkaren som deltog kom med det okunniga/lögnaktiga argumentet att injicerat aluminium är samma som om du äter mat med aluminium – dvs det är inte farligt.
Läkaren var också noggrann med att nämna statistik från övriga världen vilken är otroligt mycket högre än här i Sverige vilket jag också påpekade under debatten och som jag förstod inte var populärt alls.

OBS – I magtarmkanalen finns en barriär som skall skydda kroppen från upptagning av oönskade ämnen – vilket den också gör om den fungerar som den skall men den skall INTE JÄMFÖRAS med injicerat aluminium eller för den delen kvicksilver.
I studien nedan konstaterar man att 500µM (mikroMol) – vilket är betydligt mindre än de 675µg och 1500 µg aluminium som HPV vaccinen innehåller -orsakar signifikant celldöd inom 24 timmars efter injicering/inkubation och denna toxiska påverkan var tom tydligare efter 48 timmer! (2)

Al maltolate at 500 mM caused significant cell death with a 24-h
incubation and this toxicity was even more evident after 48 h.

Samma argument som läkaren gav i radiodebatten om aluminium hade man för övrigt i debatten gällande svininfluensavaccinet som innehöll kvicksilver. Överläkaren på smittskyddsenheten gick ut i media och sa att injicerat kvicksilver var lika ofarligt som att äta fisk innehållande kvicksilver.

I Skåne har tex ADHD diagnoser ökat från 871 till 1786 personer sedan 2009. Svininfluensavaccinet som gavs 2009 innehöll kvicksilver – är det en tillfällighet att antalet ADHD i Skåne har ökat med 105% sedan dess? (3)

Jag konstaterar följande;

Personer i auktoritär ställning som läkarkåren utgör, ger alltså falsk information till allmänheten och undanhåller fakta. De är marknadsförare för läkemedelbolagens produkter och ofta avlönade direkt eller indirekt genom betalda ”konferanser” (läs betald semester). Exemplen jag nämnde ovan från radiodebatten är mycket vanlig och kan ses i alla medier gällande propagandan kring dessa HPV-vaccin.

Den nya teknik man använder i dessa vaccin, dvs man klipper nanobitar och sätter ihop dom till vad de säger är ett avdödat vaccin är vaccin vilka Socialstyrelsen godkänner utan studier på hur injicerat främmande DNA med nano teknik interagerar med kroppens egna DNA.(4) Är det nanoteknologin och det faktum att nanopartiklarna i dessa vaccin stör det egna DNA,et samt penetrerar celler i hjärnan som orsakat så många unga flickors/kvinnors död i bla USA?

Svininfluensavaccinen orsakade narkolepsi hos vissa barn. Var de batcher dessa barn vaccinerades med kontaminerade eller specialblandade på något sätt – liknande de antraxvaccin som gavs till anställda i den amerikanska armen, vilka orsakade fruktansvärda neurologiska skador? (5)

Jag har sett under de senaste åren hur tillverkarna av dessa vaccin regelbundet genom ren propaganda via medias försorg kommer med artiklar att detta kommer att rädda en hel generation från livmoderhalscancer – man sprider skrämselartiklar – i media om drabbade och ger sken av att dessa vaccin är lösningen.
För att ge visst perspektiv vill jag infoga dessa länkar i debatten för att ge bättre förståelse hur propaganda påverkar medborgaren/människor;

Upprepad information från auktoriteter och personer i samhällsledande form samt förtroendevalda accepteras så småningom av den som matas med densamma. Förstår man vad propaganda innebär och hur den utförs samt påverkar är det lätt att se igenom vilket mål man utgör.

Om dessa HPV vaccin var så bra som man påstår – varför svarar inga politiker eller myndigheter på mina brev eller påståenden och visar på motsatsen vilket skulle visa att vad de säger är sant? Svaret ligger i att kan / vill man inte detta är det inte sant det de påstår – så enkelt är det. Dom ljuger – och tillverkarna ljuger.

Läkemedelsbolagen tar inget ansvar eftersom våra myndigheter agerat som ”lobbatomerade” robotar. Lobbatomi skall inte förväxlas med lobotomi vilken innebär att nervbanor från pannloben skärs av från känslocentrum djupare inne i hjärnan för att dämpa ångest/oro – detta var en mycket populär metod under 1930-talet. De som låter sig lobbatomeras agerar dock som om de undergått lobotomi dvs beter sig mer eller mindre apatiskt – ifrågasätter inte och har ingen förmåga till agerande baserat på integritet där deras beslut i sin yrkesutövning – oaktat man är politiker/läkare/tjänsteman/vanlig arbetare – kanske hade sett annorlunda ut om man inte låtit sig köpas av lobbyisterna.

Våra myndigheter har alltså tagit in otestade vaccin för att testa på våra kommande generationer – och därmed ligger alla vaccinskador på samhället – läkemedelsbolagen går fria då vaccinet ingår i vaccinationsprogrammet. Detta är fantastiskt om man är vaccintillverkare. Vilken drömsituation att ha avsättning för sina vaccin fast man vet att de inte är testade med additiv verkan (dvs vad händer när man vaccineras flera gånger med samma vaccin och i kombination med andra vaccin).

Varför vill föräldrar ge sina barn/tonåringar/ungdomar 675µg (Gardasil) resp 1500µg (Cervarix) injicerat aluminium gånger X antal vaccinationsboosters för att förhindra ca 5 % oläkta HPVinfektioner som KAN leda till livmoderhalscancer?

Varför injicerar man sig med vaccin som lett till många dödsfall i bl a USA?

Varför underkastar man sig detta?

Är vi inte fria människor som än så länge har möjligheten att säga nej tack?

Har du mer funderingar eller ev frågor kan du kontakta mig på sidan

Mammor mot Gardasil

Varma hälsningar Ann-Britt Axelsdotter

Se här hur neuroner påverkas av just kvicksilver;

Av Ann-Christin Tjernström - 5 mars 2012 07:58

Följnde inlägg har jag hämtat från hemsidan: vaccin.me, där det skrivs om Vaccination & Biverkningar


Den här artikeln är skriven av en djurhomepat och belyser dennes erfarenhet av vacciner, biverkningar och dödsfall av djur i samband med vaccinering:


Jag fick upp mina ögon för vacciners farlighet efter att min häst fick en mag/tarmstörning efter en vanlig årlig vaccinering. Detta medförde att han svällde upp runt magpartiet, fick en sprutande diarré och inte tog upp näringen som han skulle. Att han inte tog upp näringen såg man klart o tydligt då pälsen inte växte fastän det blev vinter och kallt, samt att hovarna inte växte. Hovvården blev billig under dessa 8 månader som gick innan jag fick tag på en djurhomeopat som kunde hjälpa honom med mag/tarmstörningen. Alla andra försök med olika magkurer, veterinär, kiropraktor, massage etc var bortkastade. Endast homeopatmedlet hjälpte hästen och på en vecka så var hästens mage ok igen.

Text: Theresia Henriksson / Bild: Freedigitalphoto

Detta var tio år sedan och sedan den dagen så har jag ägnat mycket tid till att förkovra mig i vaccineringens historia och verkan och ffa biverkningar av vacciner. Jag blev snabbt varse om att världen inte såg ut som jag trodde. Jag läste böcker från Dr Viera Scheibner, som är den som kan mest om vacciner i hela världen och då i synnerhet kopplingen till vaccinskador. Jag läste böcker av veterinärer/djurhomeopater, kompendier, sammanställningar, statistik, gick på föreläsningar, hade kontakt med vaccinskadeexperter och sökte på nätet. De första åren hittade jag inte riktigt så mycket information på nätet i detta ämne men bara de senaste åren så har det exploderat med länkar till Youtubefilmer och andra informationsforum som lätt går att få upp om man söker på vaccinrelaterade ord.

Händelsen med min häst fick mig att själv läsa till djurhomeopat under två år. Redan under utbildningen började jag behandla olika djur men mest handlade det om hästar, hundar och katter. Jag hade läst någonstans att de som får problem som härstammar från vacciner får det inom 3 månader från vaccintillfället. I alla fall 80% får de första 3 månaderna. 20% får problem efter 3 månader från vaccintillfället. Detta började jag undersöka, när jag fick ett djur i behandling och det har visat sig stämma.

Biverkningar

Och vad är då problem som härleds till vacciner? Det är allt man kan tänka sig. I akut skede kan djuret få feber, hjärnhinneinflammation, kramper eller kollaps mm. Men subakut så är liksom på barn öroninflammationer på hund en mycket vanlig biverkning. Andra vanliga problem är som tidigare skrivet mag/tarmstörningar, rinnande ögon, mentala förändringar/störningar, hältor, bölder, allergier, eksem, klåda, sköra klor/hovar med dålig kvalitet mm. Ett säkert tecken är när djuret får pälsproblem. Antingen så tappar/fäller djuret pälsen i kopiösa mängder hela tiden eller så tappar djuret inte pälsen alls ex efter vintern då det under våren skall ske ett pälsbyte.

Organ kollaps med autoimmuna sjukdomar som följd är inget ovanligt, med resultat i livslång medicinering och försämrad livskvalitet. Nästan det första djurägaren får höra av veterinär är många gånger att djuret blivit allergisk mot maten och sedan börjar dyra utredningar som i slutändan leder till dyr specialmat.

Men alla sjukdomar föranleds av någon händelse. De kommer inte bara av sig själva. 

Man bör fråga sig varför alla våra nya sjukdomar o diagnoser vi människor fått under de senaste femtio åren helt plötsligt exploderat nu också på djursidan. Dessa fanns inte förr. ”Gubbåkomman” artros har krupit ned i åldrarna. Jag kan köpa att en gammal hund drabbas av artros om den levt ett slitsamt liv m dålig näring. Men att artroser numer anses som vanligt på en tvåårig hund är inte en normal utveckling!

Vad händer vid vaccinering?

Hur gör man kopplingen vacciner och artros då? Svavel är en viktig mineral vi dagligen skall få i oss och får vi inte det påverkas bl a muskler och leder, brosk mm. Ett typiskt tecken på svavelbrist är bl a återkommande muskelinflammationer. Äter man organiskt svavel som MSM så brukar artroser lindras och avta i degeneration samt muskelinflammationerna försvinna.

I vacciner finns det oftast flera tungmetaller men ffa kvicksilver. Kvicksilver binder åt sig svavel. Enligt en undersökning har människan störst brist på svavel men jag TROR att hundar och hästar ligger på samma nivå om inte sämre, då de vaccineras med många och täta sprutor under sin livstid. Dessutom så innehåller ett hundvaccin 100 mikrogram kvicksilver mot humanvaccinet som ligger på 50 mikrogram. Hur går det ihop om man tittar till mängden och storleken på mottagaren?

Man kan dessutom inte jämföra mängden tungmetaller i vacciner mot mängden man får i sig via maten ffa från fisk. Det är en väldig skillnad att få detta injicerat i blodet utan att passera den naturliga inkörsporten via munnen och mag/tarmkanalen, där huvuddelen av vårt immunförsvar finns. Immunförsvarets uppgift är att hindra bakterier och virus att komma ut i blodet.

Detta kringgås när vi ger vacciner och det blir en chock för kroppen som i vissa fall kan leda till kollaps eller döden. En del reagerar på tungmetallerna i vaccinet och andra reagerar på själva viruset. En del reagerar på båda två. Kvicksilver och andra tungmetaller är giftigt och carcinogent. Man kan inte på förhand veta vad de reagerar på men man kan i alla fall garantera att djuret kommer att reagera om det är det minsta nedsatt under vaccintillfället. Har djuret en pågående infektion som ex virus eller ett rinnande öga eller öroninflammation under vaccintillfället så kommer mer problem inom 3 månader, i de allra flesta fall. Vem kan garantera att ens djur är fullt frisk vid vaccinationen? Ingen.

Hela vaccinteorin bygger på att man sprutar in ett eller flera antigen i kroppen som sedan kroppen skall bilda antikroppar mot. Problemet är att barns immunförsvar inte är utvecklat innan de är 3 år vilket i praktiken innebär att de har svårt att bilda antikroppar, vilket i sig gör att immunförsvaret slår bakut när det tvingas bilda AK. Detta gäller också djuren som små, innan deras immunförsvar är riktigt utvecklat. Dessutom så kan man ju ifrågasätta utvecklingen av immunförsvaret efter x antal vaccineringar injicerats. Det blir helt klart inte en normal utveckling då immunförsvaret får arbeta på högvarv redan från första sprutan. Kroppen arbetar febrilt med att försöka göra sig av med den främmande substansen som intagit systemet.

Inte sällan slutar det med att ett organ inte orkar mer utan kollapsar. Ex bukspottkörteln, sköldkörteln el dyl. Vaccinerna triggar individens svaga punkter. En del har levern som svag punkt, en del har huden – andra har magen eller öron etc. Man kan titta lite på föräldrarna till djuret – vart deras svaga länk ligger, för att få en ledtråd till sitt eget djurs svaga punkt.

Det är inte sjukdomarna som är ärftliga, för hade de varit det hade vi känt till dem under århundraden men de är alla i princip nya och de har exploderat på senare år – det är dispositionen till att få dem, som är ärftliga. Men utlösande orsak är oftast vaccinering. Det är en obeskrivlig stress för kroppen att bli vaccinerad och det är individuellt hur djuren reagerar.

Det går åt oerhörda mängder näring för kroppen att försöka ta hand om viruset och gifterna som sprutas in och man måste näringsboosta kroppen så mkt det går vid vaccinering. Många skriver om att c-vitaminförlusten kan bestå upp till ett år efter vaccinering men det är lite förenklat. All näring går åt och det är också här individuellt vilka blockeringar djuret kan få.

Får djuret ex ett försämrat kalciumupptag, vilket ligger i vissa djurs disposition, så kommer det djuret sannolikt inte att bli helt okej utan en behandling som går djupare på energin som med exempelvis homeopati, akupunktur eller frekvensbehandling, är min erfarenhet. Det spelar ingen roll hur mycket kalcium man eldar på till djuret. Är upptaget stört så kan djuret inte ta upp kalciumet. Sedan kan man spekulera i hur länge man klarar sig utan ett optimalt kalciumupptag. Jag som homeopat vet i alla fall symptomen på detta men det är en helt annan föreläsning. =)

I Australien säger kennelägare att det tar fyra generationer av vaccinerade hundar att förstöra en ras och att det tar fyra generationer av ovaccinerade hundar att få en frisk individ igen.

Rabiesvaccinet förödande

Inget vaccin är hälsofrämjande men skall man titta på ett som sticker ut så är det ffa rabiesvaccinet. I USA så ser veterinärerna att rabiesvaccinet oftast ger mentala förändringar på hundarna och även fysiska. Hundarna får som en livslång rabies light med ett aggressivare beteende, rädslor, hals och magproblem mm. Amerikanske veterinären och djurhomeopaten Don Hamilton anser att det är bättre att låta bli att vaccinera hundarna mot rabies, då deras livskvalitet försämras avsevärt och att de oftast måste tas bort i förtid pga deras mentala o fysiska men efter vaccinet. Det är bättre att hunden har ett kvalitetsliv fullt ut och att man tar bort den ifall den får rabies, tycker Hamilton.

Jag har haft x antal rabiesvaccinerade hundar i min behandling både i Sverige och utomlands och detta Hamilton skriver stämmer helt, enligt min erfarenhet. Djur kan bli mentalt förändrade av andra vacciner också men rabiesvaccinet blir så tydligt på de djuren som fått det.

Kennelhostavaccinet verkar vara föga verksamt då många hundar får just kennelhosta inom 3 mån från vaccinering. Varför vaccinera mot något som inte dödligt? Säkerligen skulle sjukdomen stärka den egna hundens immunförsvar om kennelhostan skulle inträffa IRL.

Valpsjuka samt parvovirus kan vara dödligt om individen försvagas eller är äldre. Bästa försvar har man återigen om hundens eget immunförsvar är på topp. Själv skulle jag boosta med kolloidalt silver (joniserat silver) både förebyggande och akut, vilket tar död på virus, bakterier samt svamp och är helt ofarligt.

Akuta vs kroniska sjukdomar

Har man panik angående akuta sjukdomsutbrott så vill jag att man tar sig en tankeställare: Är det rimligt att ersätta de akuta sjukdomarna med kroniska problem eller i värsta fall döden?

Jag har hört och läst så många föräldrar och djurägare som säger att de inte skulle förlåta sig själva om deras barn/djur skulle få någon akut sjukdom som är vaccinerbar. Jag brukar kontra med att de heller inte skulle förlåta sig själva om deras barn/djur fick kroniska sjukdomar för resten av livet pga vacciner. Problemet är bara att de flesta inte kan sätta detta i samband med vaccinerna, men när man läst och satt sig in i detta ämne är det så uppenbart.

Det hela blir dessutom solklart när man jämför vaccinerade individer med ovaccinerade. Det är som natt och dag i sjukdomsutbrott, skador, virushantering och kvalitet på livet. De ovaccinerade behöver nästan inte alls uppsöka veterinären. Hur många gånger har man inte hört att de friskaste individerna är stallkatterna? Numera vet jag varför.

När det enda fallet av den dödliga sjukdomen Blåtunga dök upp så mobiliserade man djurvårdare som ställde upp som vaccineringspersonal ute på gårdarna nedåt i landet. Nedan kan ni läsa om resultatet av den vaccineringen. Dessa rapporter kom från flera gårdar och vem ersätter dessa bönder idag? Nä, just det…..

Vaccinering av elittränade djur

Inom travsporten så bestämde man efter ett hästinfluensautbrott under vintern 2008 att fr o m okober 2009 skulle samtliga travhästar vaccineras. Många inom travet har medvetet inte vaccinerat sina hästar då de vet att vacciner kan vara dåligt för enskilda individer. Här handlar det om så mycket pengar i rörelse så man är intresserad av allt som gör hästarna starkare. En viktig aspekt är då bl a att undvika onödiga vacciner på hästarna. Redan en vaccinering är onödig, tyvärr.

Vi som kan detta med vacciner och har läst på under några år varnade för vad som skulle komma att hända efter oktober -09 då vaccintvånget infördes. Jag hade kontakt med en travjournalist per mail där jag skrev att man troligen kommer se en tendens till ökade kolikfall, mag/tarmstörningar, hjärtmuskelinflammationer etc.

Sannolikt kommer man se fler sk ”dödsstörtningar” på banan. Journalisten tyckte jag hade en intressant åsikt och nämnde att en viss känd veterinär också var skeptisk till vaccineringen och jag var nr 2 som uttryckt min negativa syn på saken. Jag skrev att han skulle vänta och summera vad som hänt inom ett halvår – år.

Sedan okt -09 har rekordmånga dödsstörtningar inträffat runtom på banorna – inte bara under tävling utan också i träning. Det blev så många att folk började reagera och kommentera detta, både runt banorna och i pressen, så tillslut tillsattes en kommité som skulle utreda varför så många dödsstörtningar skett inom travet under en intensiv tid. Jag är klart skeptisk till att de kommit fram till orsaken.

Det är mycket vanskligt att vaccinera en individ som är så högpresterande som våra travhästar idag. Det går åt så mycket näring redan, att hålla kroppen i form för att orka träna o tävla på elitnivå. Vaccinerna kommer in som en enorm slukare av näring och störande moment i o m virus och gifter som kroppen skall ta sig an.

Det krävs mycket av immunförsvaret under den kommande tiden och de flesta travtränare känner inte till detta och har inte tid att låta hästen vila ut denna påtvingade infektion och giftansamling. Redan dag två och tre efter vaccination har jag sett att man börjar jogga hästarna igen, tyvärr. Är inte kroppen redo då så blir det i värsta fall kollaps vilket många gånger orsakas av hjärtmuskelinflammation på sporthästarna. När hästen sedan segnar ned och dör några veckor eller månader senare kan de flesta inte relatera till vaccineringen.

Stelkramp

För några år sedan fick jag åta mig fall av stelkramp på flera föl på en gård. Innan vi förstod att det var stelkramp hade minst tre föl dött. Veterinären visste inte vad som var fel utan trodde det handlade om fölsjuka m blodförgiftning. När jag sedan fick höra om symptomen på fölen via telefon så hörde jag att det handlade om stelkramp. Det visade sig att stona hade fått stelkrapsvaccin några veckor innan fölning. Detta gick rakt ned i fostren och de föddes med stelkramp. Den gården förlorade flera föl den våren pga denna vanskliga vaccinering. Veterinären hävdade med facit i hand att fölen hade fått i sig stelkrampsbakterier via jorden de åt men det går inte att få stelkramp på det viset. I sådana fall skulle mer eller mindre alla hästar få stelkramp någon gång i livet. För att stelkramp skall utvecklas skall Tetanusbakterien bli inkapslad (utan syre) i en nervbana och det sker alltid via ett skär eller sticksår.

Hundar och katter får inte stelkramp.

Är det några som absolut inte får vaccineras så är det dräktiga/gravida och de med kroniska sjukdomar, sk högriskgrupper kallad av vårdapparaten. Det blir problem. Se bara på Blåtungevaccineringen och dess offer.

Vacciner känsliggör individen

En gård som tog hand om katter som inga andra ville ha hade omkring 25 st katter. De vaccinerade alla katter mot kattpest, som var hemma när veterinären kom på besök. Samtliga katter som fick vaccinet fick kattpest medan de katterna som inte var hemma under veterinärbesöket klarade sig – och blev inte ens smittade. Efter det slutade gården vaccinera katterna. Det finns enligt Dr Viera Scheibner inte ett enda vaccin i hela världen som är bevisat säkert eller effektivt och denna kattpesthändelse är bara ett exempel av många, på detta. Vaccinerna känsliggör individen för just de sjukdomarna.

Det finns mycket att syna beträffande vacciner och dess historia och jag behandlar många vaccinskadade djur. Jag vet i alla fall idag att man inte kan lura naturen. Naturen hittar alltid nya virus eller sätt att eliminera individer. Vi kommer inte att komma runt det den kemiska vägen. Bara genom att samspela med naturen och ta vad naturen erbjuder oss i form av läkning och proper näring börjar vi närma oss ett helande på sikt.

Text: Theresia Henriksson / Bild: Freedigitalphoto

Hemsida Djurhomeopat

Läs mer om rabies

Läs mer om blåtunga

Av Ann-Christin Tjernström - 5 mars 2012 07:40

I samband med att man nu här i Sverige börjar vaccinera flickor mot livmoderhalscancer med vaccinet Gardasil - kommer jag att göra en del inlägg om just vaccin, biverkningar och hur man göra för att få folk att vaccinera sej på ett mer eller mindre tvingande .

Här nedan information hämtat från Kalle Hellbergs maillista och berör tvångsvaccinering och polishämtning av flickor som inte föräldrar låter vaccinera:

Flickor som inte vaccineras i USA hämtas med polishjälp, alla ska tvingas att ta detta. När föräldrar begär advokathjälp, kräver staten att advokaterna utlämnar namn på dessa föräldrar. (Metoden kommer till Sverige inom kort….?).

http://www.naturalnews.com/035094_Patricia_Finn_vaccinations_health_freedom.html

 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/02/28/vermont-parents-fight-flu-vaccination.aspx?e_cid=20120228_DNL_art_2Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2021
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se