corneliasrum

Inlägg publicerade under kategorin VINSTINTRESSEN

Av Ann-Christin Tjernström - 5 mars 2012 07:40

I samband med att man nu här i Sverige börjar vaccinera flickor mot livmoderhalscancer med vaccinet Gardasil - kommer jag att göra en del inlägg om just vaccin, biverkningar och hur man göra för att få folk att vaccinera sej på ett mer eller mindre tvingande .

Här nedan information hämtat från Kalle Hellbergs maillista och berör tvångsvaccinering och polishämtning av flickor som inte föräldrar låter vaccinera:

Flickor som inte vaccineras i USA hämtas med polishjälp, alla ska tvingas att ta detta. När föräldrar begär advokathjälp, kräver staten att advokaterna utlämnar namn på dessa föräldrar. (Metoden kommer till Sverige inom kort….?).

http://www.naturalnews.com/035094_Patricia_Finn_vaccinations_health_freedom.html

 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/02/28/vermont-parents-fight-flu-vaccination.aspx?e_cid=20120228_DNL_art_2Av Ann-Christin Tjernström - 5 mars 2011 17:00

Jag har en vän, Ulf, som är en riktig kämpe.

Efter att han själv drabbades av ohälsa har han erfarit många saker i samhället som är helt galna.

 

Han har bildat nätverk och skickar kontinuerligt information och krav till beslutsfattare i landet.

 

Här kommer hans sista utskick, vilket han önskar skall spridas ut i landet. 

 

 

Bästa vänner

 


  1. 1.     Svensk sjukvård av idag 2011 är uppenbart undermålig!

Därför har vi inom arbetsgruppen AMBU( se mer via denna länk http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php ) nu i flera år, helt ideellt, kämpat för svenska EU-medborgares EU-rättighet till EU-rättighet bättre vård inom EU/EES!

En EU-rättighet som staten Sverige, med Sveriges Regering i spetsen för en kartell(se bifogad fil), gör allt för att förhindra våra EU-rättigheter som vi envar betalar skatt för, vare sig vi vill eller inte!

Läs den bifogade filen och sprid vidare hela detta budskap till alla du har inom ditt nätverk;

EU-olaglig kartell avslöjas där Sveriges Regering är huvudman tillsammans med myndigheten Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar.

 

 

  1. 2.     Alla kan vi råka ut för olycka, bilolycka och även fall i trappa i detta ärende Helena!

Du kan läsa om Helena, precis så kan det gå för var och en av oss om oturen är framme, i artikel i NWT som bifogas nedan!

http://nwt.se/arvika/article862679.ece  1. 3.     Filmen från operation kommer att visas på Nackskadeseminarium på Chalmers i Göteborg 18 mars.

Helena kommer även att närvara där. Läs mer om seminariet via denna länk; http://nackskadeforbundet.se/Nackskadeseminarium20110318.pdf   1. 4.   Trafikförsäkringen, ett avtal som skall gälla mellan två parter.

OBS! Läs detta så förstår du att vi alla måste hjälpa till för att påverka så att försäkringar blir något som alla, om de/vi drabbas, får nytta av!

Inte bara en inkomstkälla för försäkringsindustrin och deras försäkringsläkare.  Läs artikeln här nedan; http://nackskadeforbundet.se/Trafikforsakringen20110304.pdf 

Mina vänner, personligen är undertecknad själv medlem i Nackskadeförbundet för att stödja deras kamp just utifrån det som nu påvisats. Min vädjan till er alla är att vara med och stödja och sprida detta budskap.

Du kan bli medlem via www.nackskadeforbundet.se


Soliga varma hälsningar från Lanzarote

Ulf Bittner

voulf56@gmail.com

IP telefoni via SKYPE nr: voulf56

 

Av Ann-Christin Tjernström - 2 mars 2011 10:57

De fettsnåla kostråden är förbi, om man nu får tro det, i och med att överviktsenheten på Huddinge sjukhus har lagts ned i samband med fettforskaren Stephan Rössners pensionering.

Nedanstådende information även den hämtat ur Gunnar Lindgrens lista.

 

Tyvärr har inte detta givit något direkt "ramaskri" som har genljudit över landet, och sannolikt kommer Rössners råd att leva kvar, trots att han i nedanstående text menar att de har varit felaktiga.

 

Läs här nedan.

 

 

Ett hedervärt erkännande av fetmaforskaren Stephan Rössner

 

Jag har i många tidigare nyhetsbrev pekat på hur propagandan för fettsnål kost har varit förödande för svenska folkets hälsa. Sedan denna kost introducerades i både USA och Sverige har överviktsproblemen ökat oavbrutet fram till idag. Det beror på att mindre fett i kosten leder till att vi hämtar energi från kolhydrater i stället. Men kolhydrater – i synnerhet snabba kolhydrater som socker, vitt mjöl etc – påverkar insulinregleringen och saboterar kroppsviktsregleringen. Vi blir hungriga innan vi förbränt de kalorier vi nyss ätit. En lång rad undersökningar har visat på de negativa hälsoeffekterna av fettsnål kost – inte minst hos diabetiker.

 

Det finns idag många exempel på hur diabetessjuka hållits fågna i sin sjukdom genom den fettsnåla kosten, men som ett mirakel blir väsentligt bättre eller t o m helt symptomfri när man börjar äta mer fett och mindre kolhydrater. De kan sluta med både tabletter och insulinsprutor.

 

En tung förespråkare för den fettsnåla kosten har varit Stephan Rössner. Han har skrivit böcker, givit intervjuer och kommentarer samt varit med i otaliga tv-program. Nu efter hans pension har överviktsenheten vid Huddingen sjukhus lagts ner och Rössner själv inser och erkänner sitt misstag. Det hedrar honom. Det vore en stor framgång om även många konservativa dietister och kostrådgivare kunde inse detta misslyckande och överge den „fettsnåla kosten“ och „tallriksmodellen“.

 

Från en artikel i Veckans Affärer den 8/2 11 citeras följande:


De traditionella metoderna för att förbättra folkhälsan i Sverige har misslyckats. Eller i varje fall långt ifrån visat upp de resultat som skulle ha behövts för att bromsa den galopperande fetmaepidemin. Det är ett dystert facit. Särskilt för allas vår överviktsexpert Stephan Rössner som ägnat hela sitt yrkesliv åt att bekämpa fetma. Nu har hans överviktsenhet på Huddinge lagts ned.

 

”Du sammanfattar precis 35 år av mitt liv. Ibland brukar jag säga att jag är ett exempel på ett totalt misslyckande. Om jag har lyckats med något är det i så fall att kommunicera problemet”, säger han

 

 

Från Läkartidningen 1 febr 2011

Där säger Stephan Rössner och Claude Marcus:

 

"Att »man kan få sockersjuka av socker« är numera sant, något vi förut inte trodde på. En studie på enäggstvillingar styrker att sambandet mellan sockerkonsumtion och fetma är oberoende av genetik och andra omgivningsfaktorer (6)."

 

(6). Hasselbalch AL, Heitmann BL, Kyvik KO, Sørensen TI. Associations between dietary intake and body fat independent of genetic and familial environmental background. Int J Obes (Lond). 2010;34:892-8

Av Ann-Christin Tjernström - 2 mars 2011 10:11

Gunnar Lindgren är känd jazzmusiker, men även känd som amatörforskare. En av de mest kända och kunniga kring margarinframtställningen och de gifter som ingår i processen, men även yttest engagerad i slamhantering. Slam som innehåller gifter och sedan sprids på våra åkrar.

 

Jag är med på hans maillista och den senaste belyser bl a de föroreningar som bröstmjölksersättningar och barnmat innehåller.

 

Läs här nedan, hämtat från Gunnar Lindgrens lista. 

 

 

 

1       Miljöföroreningar i barnmat del 3

Jag har i två tidigare brev behandlat miljöföroreningar i barnmat. Samtidigt sprids alltmer slam på vår odlingsmark. Här har våra reningsverk samlat ihop miljögifter, läkemedelsrester och en uppsjö av riskabla ämnen som följer med avloppet. Allt tal om att denna typ av föroreningar inte skall komma till slammet är en illusion så länge vi bara har ett avloppsnät – de måste trots allt ta vägen någonstans? Mängden fosfor i en slamhög, som slamspridarna påstår vara så betydelsefull, är endast 1 procent, medan mängden metallavfall är minst tre gånger större.

 

Det kanske mest allvarliga är slammets innehåll av farliga tungmetaller eftersom de kommer att ligga kvar i marken till tidens ände, till men för oss och kommande släkten.  Forskare vid Karolinska Institutet har hittat förhållandevis höga halter av bl a arsenik, kadmium och mangan i barnmat. Om man jämför den mängd av dessa tre metaller som finns i slam med den mängd som kommer från urin och avföring så är skillnaden stor:

 

Arsenik        cirka 10 ggr mer än från urin och avföring

Kadmium     cirka  4 ggr mer än från urin och avföring

Mangan        cirka  5 ggr mer än från urin och avföring

 

Det är helt oacceptabelt att öka åkermarkens innehåll av farliga metaller när det i stället borde sänkas, när tolererbara intag för små barn överskrids för bl a kadmium och när kvinnor löper ökad risk att drabbas av benskörhet, njurskada och bröstcancer.

 

 

Tidningen Råd och Rön har frågat Livsmedelsverket vad de anser:

 

RÅD & RÖN NR 2 2011

 

Ska föräldrar vara oroliga nu?

Barnmatsprodukter innehåller höga halter av mangan, arsenik och kadmium. Det visar en mindre studie från Karolinska Institutet. Alla tre är grundämnen som kan ge negativa effekter på hälsan.

Mangan är ett livsnödvändigt ämne som tillsätts modersmjölksersättning, medan arsenik och kadmium förekommer naturligt i produkter som till exempel barngröt. I dag finns inga gränsvärden för arsenik och kadmium men däremot för mangan.

Tillverkarna gör inte fel utan följer den lagstiftning som finns, men Livsmedelsverket tycker ändå att EUs angivna gränsvärden för mangan är oroväckande höga.

 

Vad säger Livsmedelsverkets Rickard Bjerselius, toxikolog på rådgivningsenheten?

"Vi vill ha frågan ordentligt genomlyst"

- Föräldrar behöver inte vara oroliga. Produkterna har funnits länge på marknaden och man har inte sett några skador eller bi-verkningar på barn. Men vi tycker att halterna verkar orimligt höga och vill ha frågan ordentligt genomlyst. Vi har påbörjat en egen undersökning av barnmat. Då ser vi om det överlag är för höga halter eller hur det förhåller sig.

Vi samarbetar också med kommunerna, som ansvarar för kontrollen av företagen som gör barnmat, men försöker också få EU-kommissionen och Efsa (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet - red anm) att agera i frågan.

 

Gunnar Lindgrens kommentar:

Observera att det inte finns något gränsvärde för kadmium och arsenik i barnmat. Dessa miljögifter borde inte ens kunna påvisas då de bara tillför risker. Båda ämnena är cancerframkallande och då finns inga säkra nivåer, utan cancer kan uppkomma även när halten är mycket låg. Det som skiljer en hög halt från en låg halt är det blir fler cancerfall vid en högre halt än vid en lägre – en större och mindre risk, Men så länge ämnet finns närvarande kan cancer uppkomma. Det är svårt att förstå varför Semper och andra tillverkare av barnmat och modersmjölkersättning inte ställer kravet att avfall med miljögifter och läkemedelsrester inte skall spridas på svensk odlingsmark? Det kommer att sluta med stora problem för både barnens hälsa och barnmatstillverkarnas trovärdighet om uppladdningen av miljögifter i odlingsmark tillåts fortsätta.

  Nu finns det ett gränsvärde för hur mycket kadmium en människa får ta in per vecka som EUs livsmedelsorgan Efsa har fastställt. Detta ”tolererbara veckointag” (TWI) ligger vid 2,5 ug kadmium per kilo kroppsvikt och vecka. Det är lätt att visa att många barnmatsprodukter har så höga halter av kadmium att detta intag överskrids eller är nära att överskridas. Miljöförvaltningen i Landskrona har i en rapport (1) visat att ” Several of the analyzed products resulted in cadmium intakes close to or above the TWI set by EFSA. Cadmium concentrations in soil and crop need to decrease further to ensure that children’s cadmium intake stay below the TWI.”

 

 

 

 

(Bilden kommer i nästa inlägg)

Av bilden framgår att tolererbara intaget (TWI) överskrids av fullkornsgröt (Semper) medan de övriga ligger nära överskridande. Observera att kadmiumbidraget från det vatten, som man blandar pulvret med, inte har medtagits. Vid  en måttlig kadmiumhalt i vattnet leder alla grötpulvren till överskridanden.  Generellt hade Semper högre kadmiumhalter i denna undersökning. Orsaken till att Zarah Öberg (Pigga Barn) och Camilla Sparring (Camillas Matuppror) tillskrivit Semper i detta ärende är just att kontrollen av produkternas innehåll av allt att döma är bristfällig. Fortfarande är det okänt hur höga kadmiumhalter företaget godtar i sina produkter. Man har inte heller krävt att slamspridning och användning av annan kraftigt kadmiumförorenad gödsel skall upphöra.

 

(1)   Se http://www.renakerrenmat.se/fakta/KadmiumIBarngrotModersmjolkersattning20100507.pdf

Av Ann-Christin Tjernström - 9 februari 2011 08:55

När jag idag gick ut på Facebook fann jag på flera av mina vänners loggar länkar till information om förhållandet mellan kost och hälsa, meditation för hjärnan samt information som belyser sanningen om kosttillskottens påverkan av hälsan.

 

Den första länken handlar om kostens påverkan på barns intelligens.

Det här har även jag och Åsa påtalat i vår kamp för att tillse att barnen i kommunen får kost fri från kemikalier, kost med naturligt fett samt att maten tillagas på plats. Läs mera under kategorin "smörupproret"!

 

http://www.zarahssida.se/

 

Nästa länk handlar om meditation och dess läknade verkan. Hur området Hippocampus i hjärnan aktivteras vid meditation. Lyssna på länken från TV4 - morgon där professorn, och författaren Åsa Nilsonne utvecklar ämnet.

 

Känns skönt för mig att veta att mina meditationsövningar nu bevisligen påverkar min hjärna på ett positivt sätt.

 

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=meditation_kan_reparera_en_utbrand_hjarna&videoid=1219025

 

 

Den sista länken fann jag på Sanna Ehdins logg och belyser hur massmedia och då förstås genom läkemedelsindustrin - desinformerar gm att t ex säga att antioxidanter har en negataiv påverkan på cancer.

 

Läs Sanna Ehdins inlägg och lägg till forskning som säger tvärtemot vad svensk massmedia försöker förmedla.

 

För min del äter jag stora doser antioxidanter och kosttilkskott.

 

Citat från Sanna Ehdin:

"Apropå artiklar som valsar runt i tidningarna, senast Expressen att det är farligt med antioxidanter och multivitamintillskott (ger bröstcancer?!?) kan ni lugnt äta dessa tillskott – det är bara ett led i läkmedelsindustrins kampanj för att förstöra denna lukrativa alternativa marknad – så att de kan ta över den… Här är svar på tal och sprid gärna:"

 

 

 

 

 

 

www.anh-usa.org
In their January 25 issue, Newsweek published a scientifically unsupportable article, claiming that antioxidants “may not be good for your health.” We asked natural biomedical researcher and physician Jonathan Wright, MD, to comment—and he didn’t mince words!
Av Ann-Christin Tjernström - 1 februari 2011 08:08

När jag precis hade startat den här bloggen, i november 2010, fick jag löfte att skriva om min vänninnas levnadsöde och då gällande hennes cancer, som har uppstått pga östrogenbehandling i samband klimkateriebesvär - bröstcancer. När hon sedan ett livmoderframfall vägrades hon behandling för det, om hon inte underkastade sig medicinsk behandling av preparatet Vagifem.


I bipacksedeln som följer förpackningen, kan man läsa att Vagifem inte skall användas till kvinnor som hade haft bröstcancer, vilket min väninna påpekade. Läkaren ihärdigade, och efter 3-4 månader hade hennes cancer blommat upp igen, Nu i lymfa och strax därefter i levern.


Väninnan har använt mistelpreparatet Iscador och cancern försvann.


I höst fick hon ett diskbråck, och tryckte inåt, vilket gav henne fruktansvärda smärtor. Då hon inte var friförklarad från cancern kunde ingen annan behandling sättas in förrän sjukvården hade förvissat sig om att hon inte hade utvecklat skelettcancer.


Massor av sjukhusbesök, 20 mil enkel resa, och många röntgenundersökningar. Man fann  ingen cancer.


För de fruktansvärda smärtorna tog min väninna stora doser av smärtstillande medel. Hennes mage började krångla, och för en tid sedan kände hon en hård knöl under bröstbenet. Vid kontakt med sjukvården skickades hon åter för röntgenundersökning samt annat. Nu visade det sig att hon åter hade cancertumörer och nu i levern.


Jag är djupt förtvivlad, men även "heligt förbannad"! Min väninna har erhållit cancer, plåtags under många år,  besegrat cancern och nu åter cancerbesked igen. Cancer i levern!!!!!!

Detta pga av mediciner som sjukvården tillhandahåller och som dessutom åter igen har förskrivits min väninna.


Min väninna har tidigare givit medgivande till att få detta nedskrivet och publicerat. Hon vill varna andra kvinnor men även tipsa om läkemedelsföreningen som gör utbetalningar om sjukvården har gjort en felbedömning.


Bakgrunden till ovanstående kan ni läsa under kategorien "levnadsöden".


Om ni som läser detta känner till ngn verksam behandlingsmetod för cancer, vänigen meddela mig på 061250585@telia.com eller ankietjernstrom@live .se


Om det inte vore för att min väninna var den mest fantastiska av människor och är värd att få all den hjälp som jag och andra kan ge henne, så gör jag även det här av rent egoistiska skäl - jag står inte ut med att höra mer om hennes plågor, jag står inte heller ut med att eventuellt förlora henne!   
Av Ann-Christin Tjernström - 20 januari 2011 09:43

 Kampen för barnens rätt till bra mat i förskola och skola går vidare.

 

Det är med visst obehag som jag mer och mer ser hur vinstintressen tar över och hur svårt det är för oss med- borgare att göra oss hörda! Det spelar knappt någon roll vilken argumentation vi använder när det finns tjänstemän som till vilket pris som helst gör allt för att inte gå våra önskemål och krav till mötes.

 

Hos oss struntar man även i att följa Regeringens mål med 25 % ekologiskt i offentlig sektor. Ett mål som skulle ha varit nått före 2010. Om man tar beslut att följa det målet, bör man inte kunna servera margariner innehållande kemikalier och den omestrade palmoljan som har visat sig kunna leda till allvarliga kroniska sjukdomar.

 

I ledaren i kostchefernas branschtidning "Näringsvärt" skrev i våras vår kostchef : "Vi behöver stöd när det blåser!", och vände sig då till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket som gav en massa desinformation när de bjöds in för att tysta oss föräldrar i april 2010. Vi föräldrar demonstrerade utanför mötet, då ingen motvikt till Livsmedelsverket var inbjuden.

 

I ledaren i Näringsnytt - beskylls även vi föräldrar för att vara "hjärntvättade" - detta då vi hänvisar till oberoende forskning i frågan. Vi konfronterade kostchefen med detta vid ett möte i maj 2010. Hon svarade då att  detta inte gällde oss, utan föräldrar i andra "matuppror"!

Senare sa hon att hon hade generalisert! Betyder inte det att dra alla över "en och samma kam"?

 

Nu har det även, via skolmatsedeln, visat sig att matsalarna serverar solrosolja i salladsdressingen. Solrosolja som på senare år har visat sig har negtiv påverkan på hälsan.

 

Nedan kommer en insändare där kända forskares resultat citeras.

 

Vi "smörande smörblommemammor" behöver även vi stöd när det blåser. Över oss blåser kalla vindar framkallade av näringslivet och i samarbete med villiga tjänstemän och politiker.

 

Förena er med oss!!!!!

 

  

 

Ny termin – ny skolmatsedel!

 

Vrångstrupen igen; Oljedressingarna på salladsbuffén, innehåller nämligen den inflammatoriska och allergiframkallande fettsyran Omega 6 och då i solrosoljan med 69 %.

TV-reklamen vilseleder med att säga att den hälsosam!


Här nedan kommer nationell och internationell forskning i ämnet:


En i forskargrupp vid WHO:s stora cancerinstitut i Lyon i Frankrike har i flera år arbetet med den bakomliggande orsaken till kroniska tarmsjukdomen Ulcerös colit.

Eldsjäl var den brittiske kirurgen Andrew Hart från Norwich. Forskarna använde sig av den känna studien Epic, som var grundad på hälsodata från en halv miljon invånare i 10 europeiska länder under 1900-t.

.

Forskarna valde ut över 200 000 män och kvinnor för att se vilka som fick ulcerös kolit under i genomsnitt fyra år. Det blev 126 personer och de jämfördes med fyra andra friska deltagare. Forskargruppen kunde nu slå fast :att  hög konsumtion av fettsyran omega-6 mer än fördubblar risken att få tarmsjukdomen, medan en omega-3-fettsyra (DHA) istället minskar risken med 77 procent.

http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=10908


Citat från artikel i DN. Professor, emeritus Birgitta Strandviks forskning:.

”I dag får vi i oss mellan 15 och 30 gånger mer omega-6 än omega-3. Den här obalansen kan spela en roll i utvecklandet av diabetes, säger Birgitta Strandvik. Omega-3 har en kraftfull effekt på inflammationer medan fettsyran omega-6 tvärtom framkallar inflammationer. De båda fettsyrorna konkurrerar med varandra i kroppen. För att hålla dem i balans bör vi få i oss högst dubbelt så mycket omega-6 som omega-3.”

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/fettdebatt/o6hot.htm

 

Citat hämtat från Göran Peterson, Kemi- och Bioteknik Chalmers dec.2010

SMÖR och MARGARIN Guide till matfetter för hälsa

”Fleromättat av typ omega-6: En dominerande fettsyra i växtoljor är linolsyra, C18:2, med 18 kolatomer och två dubbelbindningar. De flesta får alltför mycket omega-6 med kosten redan utan riskabla extra kostfetter.

Överintag av fleromättat fett skadar både livsviktiga blodfetter och biologiska membraner via lipidperoxidation och syreradikaler.

Mer av omega-6 ökar också bildningen av inflammatoriska ämnen av typ eikosanoider med negativa effekter på blodkärl.”


”Smör utgörs av en biokemiskt säker mix av mättat fett och ungefär en tredjedel enkelomättat fett.”(Göran Peterson)


Kan texten, enligt ovan, övertyga om att barn i Kramfors Kommun serveras en fettsyra som i framtiden kan göra dem sjuka?


Ann-Christin Tjernström

 

Av Ann-Christin Tjernström - 18 januari 2011 16:36

Det kan tänkas att det här "smörupproret" - för vissa - kan förefalla lite tjatigt, men det här är viktigt då starka marknadskrafter ligger bakom de beslut som fattas.

 

 

Vi lever och verkar i en kommun där det är speciellt besvärligt då vår kommun har en kostchef, vars förening samarbetar med näringslivet.

 

Här kommer en länktill Lrf, Västernorrlands, veckoreflektion, v 3

 

.http://www.lrf.se/Medlem/Regioner/Vasternorrland/Myheter-2009/Veckans-reflektion---Sa-har-foddes-smorupproret/

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2021
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se