corneliasrum

Inlägg publicerade under kategorin STRÅLNING, KALLE HELLBERG

Av Ann-Christin Tjernström - 5 mars 2012 07:40

I samband med att man nu här i Sverige börjar vaccinera flickor mot livmoderhalscancer med vaccinet Gardasil - kommer jag att göra en del inlägg om just vaccin, biverkningar och hur man göra för att få folk att vaccinera sej på ett mer eller mindre tvingande .

Här nedan information hämtat från Kalle Hellbergs maillista och berör tvångsvaccinering och polishämtning av flickor som inte föräldrar låter vaccinera:

Flickor som inte vaccineras i USA hämtas med polishjälp, alla ska tvingas att ta detta. När föräldrar begär advokathjälp, kräver staten att advokaterna utlämnar namn på dessa föräldrar. (Metoden kommer till Sverige inom kort….?).

http://www.naturalnews.com/035094_Patricia_Finn_vaccinations_health_freedom.html

 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/02/28/vermont-parents-fight-flu-vaccination.aspx?e_cid=20120228_DNL_art_2Av Ann-Christin Tjernström - 1 juni 2011 15:37

Fortsätter att lägga ut information om strålning och nu låter jag publicera var strålkällorna finns. De gömmer sig i mycket av den nya teknik som idag för många är praktiskt taget oumbärlig.
Även denna information är saxad från Kalle Hellbergs sida: www.maxicom.se, där du kan läsa massor i ämnet samt även beställa hans luftslangshandsfree, utan metalltråd som leder strålning in i örat!Information och "goda råd" till den vetgirige eller orolige, i frågan om elektromagnetisk strålning och hälsorisker. 


Mina råd är inte allmänt vedertagna av myndigheter (t ex SSM) och min åsikt om var "gränsvärden" mm bör ligga är långt under de av myndigheter fastställda. Det jag här skriver bygger på min egen erfarenhet och insikt i denna sak (50 års arbete med "strålande" produkter som radio-TV, kommunikationsradio, radar, röntgen, mobiltelefoni och många års rotande i allt som rör elektromagnetisk strålning och hälsorisker). Min utgångspunkt är att förhoppningsvis inga "friska" människor ska ta skada av det som man själv kan påverka, om mina råd följs (efterhand som nya erfarenheter kommer i dagen så kan mina råd komma att ändras). Om du ska ta till dig mina råd och följa dem bestämmer du givetvis själv, väljer du att tro på myndigheter och vissa riskförnekande s k "experter" så kan du sluta läsa här, då är hälsorisker med den elektromagnetiska strålning som du kan komma i kontakt med totalt ofarlig (detta trots att många blir sjuka av den). Den strålning du inte själv kan påverka, t ex från basstationer, radio och tv-sändare m fl, kan du inte komma undan, hur goda råd du än får.

Min förhoppning med denna skrivelse är att den ska kunna förstås av alla och envar, jag har därför försökt att inte bli för teknisk i ordvalet, även om det inte alltid går att undvika.


När det gäller fastställda gränsvärden från myndigheter så bygger de uteslutande på devisen "risker ska vägas mot nyttan". Detta gäller i alla sammanhang, vare sig det gäller kemikalier i vår miljö och föda, massbilismen, radiofrekvent strålning o s v. Det betyder att man kalkylerar med ett visst "svinn", att ett visst antal människor kan komma till skada och t o m dö, men att nyttan för samhället (för t ex arbetstillfällen, skatteintäkter och för de som överlever) ändå är så stor att man tar denna risk. Frågan är dock vem som ska bli sjuk eller dö och vem som har nytta av det? Frågan är också vem eller vilka makthavare som tar sig rätten att bestämma dessa gränsvärden som till intet förpliktar.


Vi går nu igenom några olika "strålande" produkter som vi alla kan komma i kontakt med i hushållet, i samhället eller på jobbet.


DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunication), digital trådlös telefon, borde aldrig ha fått tillverkats, så skadlig är dess specifika strålning och teknik. Den sänder ditt tal i digital form (ettor och nollor), och dessa är uppdelade i pulståg. Dessa pulser, vilka sänds 100 ggr/sek och där varje puls har varaktighet 417 mikrosekunder (417 miljondels sekund), innehåller alltså ditt tal i digital form. I mottagande part återställs denna digitala form till analog dito. Bärfrekvens i luften är i bandet 1880-1900 MHz. Både basstation och handenheten sänder i samma form och med samma effekt, 0,25 Watt i själva pulsen, tidsmässigt skilda från varandra. Handenheten sänder dessa pulser endast vid uppkopplat samtal medan basen sänder pulser kontinuerligt, alltså även när inget samtal pågår. Diagram över DECT-sändningsteknik, se HÄR.


En DECT för hemmabruk har oftast basstationen (= den enhet som har kabel till telefonjacket) inbyggd i laddningsenheten, medan en DECT för företagsbruk har separat laddare. Basenheten till en företagstelefon brukar placeras för bästa täckning, t ex i taket eller på väggen i en korridor. Flera basar kan nyttjas om täckningsbehovet är stort och man kan använda repeater (relästation) för att ytterligare utöka täckningsområdet.

Eftersom basen sänder dessa pulser med 1/4 W effekt i själva pulsen kontinuerligt, är det mycket olämpligt ur hälsosynpunkt att vistas nära basstationen långa tider. Att t ex hemma ha basenheten på nattduksbordet vid sängen är helt förkastligt, den ska placeras så långt som möjligt från platser där du ofta vistas (det teoretiska värdet för den elektriska fältstyrkan i själva pulsen är ca 8 Volt/m ca 50 cm från basen/repeatern, motsvarar ca 170 mW/m2 i effekttäthet i själva pulsen). Varken i hemmet eller på jobbet ska man placera en DECT bas/repeater närmare den anställdes eller boendes normala vistelse än 20 m. Om det t ex finns en betongvägg mellan basen/repeatern och vistelsen, så blir fältstyrkan avsevärt lägre och avståndet kan då vara kortare. Vid 10m är den elektriska fältstyrkan ca 0,4 V/m = ca 0,4 mW/m2.


En DECT handenhet ska ALDRIG hållas mot huvudet vid samtal, man ska ALLTID använda s k bärbar handsfree och själva telefonen ska hållas ut något från kroppen när man talar (aldrig bära den i hölster eller i fickan vid själva samtalet, men låta den övre delen av handsfreekabeln ligga mot bröstet-axeln, detta för att avleda en del av strålningen innan den når huvudet). Om handenheten inte har uttag för bärbar handsfree ska man inte använda den alls. Jag rekommenderar ingen att överhuvudtaget använda en DECT!


Det har på senare tid kommit DECT-telefoner som kallas för "ekologiska", detta för att de anpassar sändningseffekten efter behovet. Ju närmare basenheten, desto lägre sändningseffekt från både hand- och basenhet. När man placerar handenheten i laddaren så sänks sändningseffekten från basen till ett minimum. Strömförbrukningen minskar också väsentligt med dessa, i jämförelse med en standard DECT.


Dessa DECT är de enda som vi på Maxicom saluför, till er som bara "måste" använda en trådlös telefon. Jag vill dock påpeka att det fortfarande är en DECT, med de risker det innebär.


Analog trådlös telefon (CT-1) sänder i frekvensbandet 914-915 MHz (handenheten) och 959-960 MHz (basenheten). Båda enheterna sänder kontinuerligt (inga pulser), men endast vid samtal och sändningseffekten är max 10 mW. Ingen högfrekvent utstrålning finns när inte samtal pågår. Den analoga tekniken medför att räckvidden mellan bas och handenhet, trots 25 ggr lägre effekt, ofta är mer än det dubbla, jämfört med en DECT (man kan tillåta brus och störningar i analoga system utan att samtalet bryts). Man kan med fog säga att en CT-1 trådlös telefon är mycket "snällare" mot människokroppen, jämfört med en DECT. CT-1 är tyvärr totalförbjuden att användas efter 31/12 2008, för att ge plats till fler GSM-kanaler sägs det.


GSM (förkortningen stod från början för arbetsgruppen som tog fram rekommendationerna till detta system "Groupe Special Mobile", men har senare fått betydelsen "Global System for Mobile communications"). En GSM handenhet sänder ditt tal eller data i 580 mikrosekunder breda pulser vilka upprepas 217 gånger per sekund. Bärfrekvens för dessa pulser är i 900 och 1800 MHz-banden (dualbandtelefoner täcker båda dessa frekvensband). Dina pulser blir av systemet tilldelad en viss radiokanal där ytterligare 7 abonnenter får plats för samtidiga samtal (var och ens plats i samma radiokanal kallas tidslucka = 8 tidsluckor/kanal). Effekten i själva pulsen är inte fast, som vid DECT, utan varierar efter behovet av signalstyrka (t ex avståndet till basstation). Mellan ca 10 milliwatt (tio tusendels Watt) och 2 Watt kan uteffekten i pulsen variera från handenheten. Diagram över GSM-sändningsteknik, se HÄR. Där det är dålig mottagning (en till två punkter i signalstyrkestapeln i teckenrutan) blir också sändningseffekten hög, undvik att använda din GSM där det är dålig signalstyrka.


Och med GSM gäller också att ALDRIG hålla mobilen mot örat (strålningen kan då uppgå till gällande gränsvärde), använd ALLTID mobilens högtalarfunktion eller bärbar handsfree (då helst "MaxiSafe")! Håll ALDRIG hela handen om mobilen vid samtal, håll ALLTID i dess nedre del (så långt ner som möjligt). I dess övre del sitter normalt den inbyggda antennen och den ska man ”störa” så lite som möjligt för bästa kontakt med basen. Om du någon gång råkar använda mobilen direkt mot örat, lägg då INTE ett finger över dess övre del (mycket vanligt att man gör så för att trycka den hårdare mot örat för att höra bättre i bullrig miljö, vilket innebär att antennen missanpassas och sändaren tvingas öka sin effekt).

En standard bärbar handsfree reducerar strålningen mot huvudet med mellan ca 70-80 procent, om du har mobilen i en bältesväska eller i fickan, jämfört med att hålla mobilen direkt mot örat. Strålningen som följer handsfreekabeln avleds till kroppen på väg till örat, vilket tyvärr innebär att andra viktiga organ ”får ta smällen” (ex testiklar, äggstockar, lever, njurar).  Om man håller ut mobilen från kroppen och använder en standard handsfree vid samtal, så kan reduktionen mot huvudet bli så låg som ca 50%, alltså endast en halvering av strålningen.


Vi har i mitt företag utvecklat en specifik bärbar handsfree där ljudet till örat leds via en gummislang (se HÄR). Mikrofon, hörkapsel och svarsknapp sitter i samma lilla "kula" ca 20 cm från huvudet och eftersom den saknar elektrisk ledare till örat så kan inte strålningen följa kabeln längre än till "kulan".  Reduktionen mot huvudet med denna handsfree, kallad "MaxiSafe", blir ca 98 %. Man ska ALLTID hålla ut mobilen från kroppen när man använder ”MaxiSafe” vid samtal, därvid blir strålningen mot andra organ också minsta möjliga! Genom att hålla ut mobilen från kroppen så minskar vanligtvis också sändarens uteffekt, den får bättre kontakt med basstationen om den inte påverkas av närheten till kroppen. Om man däremot har mobilen i fickan vid samtal så tvingas den att öka sin uteffekt, ofta till maximala 2 W i pulserna.


Många företag (och även hushåll) har nu genomfört galenskapen att ”skrota” sitt fasta telefonsystem och använder endast mobiltelefon vid alla telefonsamtal. Det kan innebära att t ex en kontorist använder sin mobil tryckt mot örat i flera timmar varje dag på jobbet, vilket innebär en mycket stor hälsorisk för denna person. 

I s k kontorslandskap kan många personer med korta avstånd till varandra sitta och tala i var sin mobil, vilket innebär en mycket hälsovådlig strålningsnivå som även skadar den som själv inte talar i en mobil!


En GSM basstation sänder också pulser och med effekten ca 1-40 Watt beroende på var de är placerade och hur stort område de ska täcka (10-25 W är vanligast). Antennerna på basstationer är riktade för att täcka ett visst område, man kan likna dessa vid en ficklampa som med sin reflektor kastar ljuset i viss önskvärd riktning, ju bättre fokusering, desto längre når ljuskäglan men på bekostnad av ljusbildens bredd. Precis så fungerar antenner på basstationer, vilket också medför att strålningseffekten koncentreras och kan i antennens närhet (på några decimeters avstånd) uppgå till sådan stråltäthet att det motsvarar en sändare på flera tusen Watts effekt (1-4 kW), som är kopplad till en rundstrålande antenn (alltså icke fokuserad utstrålning). Man kan också tänka sig ett fjolårslöv (torrt) i en skogsbacke som bestrålas av solen en vacker vårdag. Lövet blir på sin höjd lite ljummet av solen. Om man nu koncentrerar samma mängd solljus som träffar hela lövet med ett s k brännglas och fokuserar ljuset till en enda punkt på lövet, så dröjer det inte länge innan lövet börjar brinna, vi har koncentrerat den befintliga strålningen till en mindre yta. Det är vad som sker med en riktad antenn, effekttätheten ökar väsentligt i strålningsriktningen. Under, över, vid sidan och bakom en basantenn är strålningen avsevärt lägre.


I strålningsriktningen från en mast- eller tornplacerad basantenn (mast har staglinor som håller den uppe, torn är avsmalnande uppåt och står utan staglinor) är oftast strålningen starkast på avståndet 100-400 m, där strålningsloben träffar marken (jämför med ficklampans ljuskägla), och avtar sedan markant (med kvadraten på avståndet). Normala strålningsvärden vid huvudhöjd från marknivå i denna härad från antennen ligger ofta mellan 0,1-1 V/m (i strålningstäthet motsvarar det 27 mikrowatt - 2,7 milliwatt/m2). Det gällande gränsvärdet för GSM 900 MHz är satt till 4,5 W/m2 i effekttäthet (= 41 V/m i elektrisk fältstyrka) och för GSM 1800 MHz är gränsvärdet 9 W/m2 (= 58 V/m).


När basantenner placeras på husväggar och tak i samhällen/städer kan strålningen i huset mitt emot, som ev hamnar mitt i loben och kanske ligger på 20 m avstånd, bli mycket stark och därmed direkt hälsovådlig. I det hus som har en basantenn på taket blir oftast strålningen låg, men kan bli skadligt hög om strålningen reflekteras på närbeläget tak eller fasad.

Strålningstätheten från en GSM-bas borde aldrig få överstiga 0,1 mikrowatt per kvadratmeter inomhus i bostäder, det är inte ovanligt att det i stadslägenheter förekommer nivåer på över 10 milliwatt per kvadratmeter, alltså 100 000 ggr högre eller mer.


UMTS (3G) är tekniskt mycket komplicerad, den tekniken bygger inte på fasta tidsluckor på olika kanaler, som t ex GSM. Varje operatör har endast en kanal och i denna radiokanal ska alla abonnenter samsas. I princip liknar det internet (där varje abonnent tilldelas en ip-adress) men att varje abonnents signal från handenheter ryms inom UMTS-kanalens arbetsområde, som är 5 MHz bred i frekvensområdet nära 2000 MHz. Pulserna varierar i bredd efter vad som ska förmedlas (beroende av mängden data) och hela tiden hoppar de omkring, tillsammans med andra abonnenters pulser, i ett fullkomligt pulsinferno inom sin 5-MHz-kanal.


Handenheter för 3G beordras av basen även till att hålla en uteffekt som innebär att samtliga abonnenter som för tillfället är aktiva ska nå basens mottagare med exakt samma signalstyrka. När du rör på dig under samtal så varierar din radiosignal i basens mottagare kraftigt, beroende av avstånd och reflektioner. På dessa höga frekvenser kan det räcka med en förflyttning om 1 dm för att signalstyrkan ska t ex halveras eller fördubblas i basens mottagare. Detta kompenserar alltså basen genom att styra effekten i din mobils sändare. Från noll och upp till 1500 ggr per sekund kan effekten i din mobila enhet variera upp och ner, mellan någon milliwatt och upp till 2 Watt (beroende av vilken klass som är godkänd i resp nation, det finns fyra klasser för UMTS. Klass 4 är vad som gäller för mobila handenheter i Sverige och dessa har toppeffekten 0,25 Watt).


Min åsikt är att dessa effektvariationer som bildar ett inferno av pulser, påverkar dina celler i kroppen på precis samma sätt som GSM-pulserna, men eftersom pulsvariationen inte sker med en fast frekvens (jämför GSM 217 Hz) så verkar dessa effektpulser störa kroppens kemisk-elektriska signalsystem i mycket större grad än annan digitalteknik. Dessa effektpulser tillsammans med den teknikstruktur (alltså modulationen, pulsflödet som radiokanalen innehåller) som finns i UMTS kan vara orsaken till att människor upplever större påverkan av denna teknik än andra sändartekniker (detta är min egen åsikt och tro, framtiden får utvisa om jag har rätt).


Med en 3G-telefon gäller samma sak som med DECT och GSM, att ALDRIG hålla mobilen mot örat vid samtal! Högtalarfunktion eller bärbar handsfree (helst MaxiSafe) är ett måste och du ska hålla ut mobilen från kroppen vid samtal!


Basstationen för UMTS sänder ett enormt pulsspektra inom 5 MHz kanalbredd i frekvensbandet 2100 MHz, med separata abonnentpulser som hoppar omkring inom hela kanalbredden. För mig råder det inte någon tvekan om att våra celler i kroppen känner av dessa mängder av pulser. Den totala uteffekten varierar till viss del med antalet samtidiga abonnenter, ju fler som samtidigt använder mobilen, desto högre total effekt.


Hur ska man då skydda sig mot basstationers strålning? Svaret är enkelt, i praktiken går det inte! Man kan bosätta sig så långt som möjligt från alla typer av radiosändare, men troligen kommer utbyggnaden av t ex 3G och 4G att hinna ikapp dig. Man kan "klä in sig" med speciella färger, tapeter och gardiner, film på fönster och t o m kläder med god skärmverkan. Men ibland måste man ut från hemmets lugna vrå och då kan man knappast undvika denna strålning (kanske strålningsskyddande "burka" kan få genomslag i Sverige?).


Radio o TV-sändare är en ofta bortglömd strålningskälla. Det finns uppgifter från andra nationer (England, Australien, USA) om att ju närmare en radio o TV-sändare man bor, desto större är risken att drabbas av t ex leukemi. En rapport som gjorts om detta i Sverige finner du HÄR. Tidigare frekvensområden för analog TV var 50-68 MHz (VHF, kanal 2-4), 174-223 MHz (VHF, kanal 5-11) och 470-790 MHz (UHF, kanal 21-60).  TV sänder  numera bara i  digital form (med lägre effekt än de tidigare analoga sändarna) och ligger i UHF-bandet . FM-radio, 88-108 MHz, sänder vanligtvis med 1,5 kW effekt. När man talar om TV-sändning så figurerar det ofta effekter på 1MW (1 miljon Watt) för t ex de tidigare analoga TV2-sändarna. Det gäller då utstrålad effekt från antennen i ERP (Equivalent Radiated Power) och betecknar den ökande strålningstätheten p g a antennens koncentration av den påförda effekten (kallas också antennvinst eller gain, se förklaring om ficklampan och brännglas ovan). Det finns misstankar om att digital-TV kan vara en orsak till bl a den explosion av antalet fall med prostatacancer som skett de senaste åren, en sammanställning om detta, se HÄR.


Kommunikationsradio för t ex "blåljus" (polis, ambulans, räddningstjänst, tull) används med så korta sändningstider att det knappast torde orsaka några allvarliga hälsoproblem för allmänheten, ingen sändningsteknik är dock harmlös. I en medelstor stad i Sverige använder t ex polisen i medeltal sin analoga basradio i sändningstid ca 15-30 min/dygn. Det är skillnad med det nya digitala radiosystemet för "blåljus" (Tetra), vars bas sänder kontinuerligt, dygnet runt. Se information om Tetra och hälsorisker HÄR. Kommunikationsradio används även av åkerier, kommuner, taxi m fl och även för privat bruk, t ex av jägare, för hobbyverksamhet mm men även dessa sänder bara korta stunder och torde inte kunna ställa till större besvär om de används med förstånd. Vanliga frekvensområden för kommunikationsradio är 68-88 MHz, 146-172 MHz och 400-470 MHz. Radiokommunikation inom flyget sker i frekvensbandet 118-136 MHz.


Radiolänkar (vi kan kalla dessa för transportsträckor för överföring av tal, bild och data) sänder oftast dygnet runt men med låg effekt och mycket välriktad strålning till en motpart. Radiolänkar finns bl a i frekvensbandet 370-400 MHz och långt uppe i mikrovågsbandet.


Radaranläggningar inom försvaret och för flygtrafiken kan däremot innebära stora hälsorisker, om man råkar befinna sig i dess närhet. De sänder oftast mycket hög effekt i pulsad form och kan förekomma inom hela mikrovågsbandet.


Bluetooth-teknik (en Ericssonuppfinning, namngivelsen från Harald Blåtand) används för trådlös kontakt på korta avstånd mellan t ex datorer och tangentbord/mus eller som trådlös bärbar handsfree, en liten sändare-mottagare att hänga på örat och som har kontakt med mobilen i t ex fickan (för att slippa sladden). Bluetooth pulsar sändningen med 1600 Hz i frekvensbandet 2400 MHz. Olika effektklasser finns, från1–100 milliwatt. Ur hälsosynpunkt är denna teknik tvivelaktig.


Bluetooth på örat innebär ofta att användaren har sin mobil i fickan vid samtal, vilket ger mycket hög strålningsbelastning för kroppen. Dels blåtandssändaren som pulsar sin effekt rakt in i hjärnan, dels mobilens sändare som strålar nära andra viktiga organ som t ex testiklar, äggstockar, lever....


Det förekommer tyska rekommendationer om minsta lämpliga avstånd på 3 meter från t ex tangentbord med 1 mW sändare (man bör ha långa armar), att då hänga en likadan sändare på örat kan inte vara lämpligt…


WLAN (Wireless Local Area Network), kallas även WiFi, används för att trådlöst koppla ihop datorer i nätverk (för att slippa dra kabel) och består av en sändare/mottagare på varje dator och en central basenhet kopplad till servern (centraldatorn). Frekvens är i det fria bandet 2400 MHz (2400-2484 MHz) och sändningseffekten är för olika utrustningar mellan 1-500 mW (datorenheten nästan alltid 100 mW). Räckvidd mellan dator och centralenhet/server vid fri sikt är ca 300 m. Dessa utrustningar anser jag vara helt förkastliga ur hälsosynpunkt, eftersom de oftast finns i människors närhet. Utbyggnaden av denna teknik sker nu i rasande fart, t ex på våra skolor och även ute i städer (i parker och på torg), för att man varsomhelst ska kunna använda Internet på sin bärbara laptop-dator. En bild över strålningsnivåer runt en Laptop som används i trådlöst nätverk finner du HÄR.


RFID (Radio Frekvens IDentification) är ett mycket litet sändarchip som används för identifiering av allt från ett par strumpor till människor. De förekommer f n t ex i dollar- och eurosedlar, i märklappen i din nyinköpta tröja, som inplantat i hästar och hundar, i handledsband att bäras av skolbarn, i postpaket o s v. De används överallt där behov av identifiering behövs, t ex vid lagerhantering, tillverkning, reservdelshantering, konfektion mm.  Sändarchipet har ingen egen strömförsörjning, utan får sin drivspänning från den radiofrekventa strålning som avläsningsutrustningen avger. Vid avläsning av ett RFID-chip sänder man en kraftig bärvåg i pulsad form på viss frekvens (oftast 13 MHz eller i något av de fria mikrovågsbanden). Denna bärvåg detekteras i RFID-chipet och bygger upp en spänning tillräcklig för att driva sändaren, vilken sänder sin id-signal tillbaka till avläsningsutrustningen. ID-signalen innehåller data, vanligtvis i form av ett antal siffror motsvarande en streckkod, men kan, om det gäller djur eller människor innehålla all data som kan behövas (namn, födelsedata, kön, födelseort, hemland, blodgrupp mm). Avläsningsavstånd kan vara uppåt 1 meter men utveckling pågår för att kunna öka avståndet och t o m fjärravläsa dessa RFID-chip.


Det finns redan nu inplantatchip som har egen strömförsörjning och de innehåller en kemisk massa som av kroppsvärmen tillverkar en elektrisk spänning, vilken laddar ett batteri. När avfrågning sker så kan dessa sända med högre effekt tack vara det egna batteriet och når därför längre, f n ca 10 m. Storleken på dessa inplantat är ungefär som ett riskorn och de sprutas in under huden med en speciell spruta, med något större nål än vid ett blodprov. Det finns starka krafter som nu vill införa dessa inplantat på människor redan från födelsen, i USA får föräldrar frågan om deras nyfödda får förses med detta chip. Motiveringen från ”storebrorsmyndigheter” är att ha kontroll över mänskligheten för att skydda sig mot ”terrorismen”.  Det finns ”innekrogar” i Spanien och i Las Vegas som erbjuder sina stamgäster att få ett dylikt inplantat i axeln, de slipper då legitimera sig utan kan gå in som ”vip-kunder” (många har nappat på detta erbjudande och ser sig som extra viktiga personer, hur dum får man vara?).


Dörröppnare till fordon, den lilla sändaren i nyckelknippan, eller radiomanöver till t ex baklyft  på lastbilar, ligger i de flesta fall på den fria frekvensen 433,92 MHz och sändareffekten är 1-10 mW. Den sänder ett datatåg innehållande koden för resp fordon i analog form (frekvensskift), vid tryck på knappen.


Fjärrstyrning av t ex lyftkranar, traverser, lastbilskranar o d ligger normalt i frekvensområdet 439 eller 868 MHz (fria frekvenser, även 27 MHz kan förekomma i billigare utrustningar) och har sändningseffekter mellan 10-500 mW. Modulationstyp är frekvensskift (analog sändning) och då endast när man trycker på knappen.


Dataradio används för att hämta/lämna mätvärden, utföra fjärrstyrning o d på längre sträckor (1 km - 10 mil eller mer med relästationer), används ofta av kommuner, elverk m fl. En central (kontrollrum o d) avfrågar sekventiellt varje radioplats automatiskt och har någon ändring skett sedan föregående avfrågning så skickas ändringen tillbaka. Modulationen är vanligtvis frekvensskift med datahastigheten 1200, 2400, 4800 eller 9600 Baud (analog sändning) men avfrågningen kan ske så ofta som en till två ggr per sekund och dessa avfrågningar uppfattas som pulser (1-2 Hz), vilket många elöverkänsliga har ont av. Frekvensområdet är vanligtvis 360-470 MHz eller 868-870 MHz och effekten varierar mellan 0,01 - 5 Watt.


Amatörradio används för hobbyändamål av många entusiaster i vårt land och för detta ändamål finns det avsatt frekvensband i hela radiofrekvensspektrum. Deras sändning kan ske med effekter mellan 1 mW till 1000 Watt och de sänder med alla former av modulation, såväl analogt som digitalt pulsat.Vi människor är gjorda för att tåla den naturliga bakgrundsstrålningen av frekvenser som alltid funnits i vår miljö (från rymden och från vissa bergarter). Den elektromagnetiska strålning som vi människor har försett vår miljö med sedan 1950-talet har dock inneburit att vårt "naturliga gränsvärde" har överskridits med råge! Resultatet kommer vi inte undan!


Om vi tänker oss att ett annat frekvensområde, t ex det infraröda området (värme) skulle ha ökat lika mycket de senaste 50 åren som ökningen i radiofrekvensområdet, då skulle vi ha över 1000 grader C i vår dagliga miljö och troligen mådde vi då inte särskilt bra!


Vilka strålningsvärden kan vi då acceptera i radiofrekvensområdet?

Om jag fick bestämma, med hänvisning till flera forskares framtagna hälsorisknivåer och min egen erfarenhet, ska vi inte utsätta oss för högre effekttäthet i mikrovågsområdet än ca 0,1 mikrowatt/m2 utomhus (= 100 miljoner ggr lägre än gällande gränsvärde för UMTS i Sverige) och ej högre effekttäthet än 0,01 mikrowatt/m2 inomhus (= 1000 miljoner ggr lägre än gällande gränsvärde för UMTS). Där skulle alltså de svenska gränsvärdena ligga, enligt min insikt om riskerna. Men även dessa låga värden (i jämförelse med gällande gränsvärden) kan innebära hälsorisker för känsliga människor eller s k elöverkänsliga.


Ett första steg vore att sätta gränser för var mobiler ska få användas, där det råder rökförbud ska det också råda mobilförbud. Denna regel borde alla kunna förstå och följa. Vilken politiker och parti vågar ta första steget och föreslå detta?


Men det är inte bara strålning i radiofrekvensområdet vi ska vara försiktiga med, även våra vardagliga elektriska "prylar" i hemmet och på arbetsplatser avger strålning som kan innebära hälsorisker.


Alla spänningsförande ledningar vi har i väggar till vägguttag, till lampor och till elektriska maskiner och utrustningar avger lågfrekventa elektriska växelfält. Dessa fält mäter man i volt per meter (V/m).


När det börjar flyta ström i dessa ledningar, t ex för att du tänder en lampa, startar kaffebryggaren eller dammsugaren, slår på TV:n o s v så uppstår lågfrekventa magnetiska växelfält omkring ledningar och apparater. Dessa fält mäts i enheten Tesla (T).


Statisk uppladdning av t ex bildskärmar, plastmaterial eller konstfibermaterial bildar elektriska fält.


Likström som flyter i ledningar i t ex bilen, till belysning, startmotor, från generator till batteriet o s v skapar magnetiska fält.

Ju högre spänning det är i en ledare, desto högre elektriskt fält avger den och ju högre ström det flyter i en ledare, desto kraftigare magnetfält är det omkring denna ledare.


Kraftledningar (högspänningsledningar) avger både högt elektriskt växelfält och högt magnetiskt växelfält, är därför mycket hälsovådliga att befinna sig i närheten av. Lämpligt minsta avstånd från bostaden till en 20-kilovoltsledning är 100 m (farligt avstånd 20 m), en 130 kV-ledning är minsta avstånd 300 m (farligt avstånd 30 m), en 240 kV-ledning 450 m (farligt avstånd 40 m), en 400 kV-ledning 600 m (farligt avstånd 50 m). Den senaste forskningen visar på en mycket större hälsorisk i närheten av kraftledningar än vad man tidigare trott!


Järnvägens kraftledning avger kraftig strålning och det magnetiska växelfältet varierar mycket efter tågtrafiken. Spänningen mellan tråden i luften och rälsen är 16.000 Volt och frekvensen är 16.66 Hz. Ingen bostad borde få ligga närmare en järnväg än 100 m.


Elstängsel för att hålla boskap kvar i hagen är en källa till problem för elkänsliga personer på upp till ca en kilometer från stängseltrådarna. Aggregatet avger korta energirika spänningspulser med frekvensen ca 1 Hz och med spänningsnivåer på flera tusen volt i pulserna (5-6000 V). I pulsen uppstår elektromagnetisk strålning i hela frekvensspektret långt upp i mikrovågsområdet (till ca 500 MHz).


En s k klockradio eller nätanslutet väckarur vid sängen avger både elektrisk och magnetisk strålning och skall aldrig stå närmare huvudet än 1 meter (helst 2 m). Ha alltid större betraktningsavstånd till TV:n än 3m.

Tänk på att en säng med metallfjädrar kan fungera som antenn för mobil- radio- och Tv-signaler och därmed kan du bli mer bestrålad hela natten än om du hade en säng med bara träbotten. Alltså inga metaller i din säng!


Elektrisk värmefilt i sängen är liksom vattensängar och elektriskt justerbara sängar ett påfund som borde totalförbjudas, för att dess omgivande strålning är mycket kraftig och därmed hälsovådlig (i vattensängar frodas dessutom mikroliv som kan orsaka allvarliga sjukdomar).


Solarie är likaså en fullkomligt onödig och mycket hälsovådlig produkt ur flera synvinklar, använd aldrig denna galenskap! En solariebränd människa är i själva verket strålskadad, inte mycket att vara stolt över!


Mikrovågsugn är ett påfund som jag personligen aldrig skulle kunna tänka mig att använda, dels på grund av strålningen men även för att jag misstänker den för att förstöra maten. Det finns beskrivningar på Internet om att "mikron" tillverkar ämnen i maten som i din kropp omvandlas till s k fria radikaler, vilka på sikt kan orsaka cancer. Det finns också uppgifter om att de baltiska staternas frånvaro av olika former av allergier, vilka är så vanliga här, skulle bero på frånvaro av mikrad mat. I det forna Sovjetunionen var mikrovågsugnen förbjuden, både för dess strålning och för dess påverkan på maten. Jag rekommenderar alla att undvika denna "strålande" matförstörare. Frekvensen på ”mikrons” sändare är 2450 MHz och effekten varierar mellan ca 600-1000 Watt. Det förekommer uppgifter om att den använda frekvensen skulle vara vattenmolekylernas resonansfrekvens, det är inte sant. Det går t o m bättre att värma maten på lägre frekvens (mindre effekt behövs då). Att denna frekvens används beror endast på att man under 2:a världskriget konstruerade ett elektronrör, magnetronen, som råkar jobba bra på denna frekvens och den är billig att tillverka, därför används den i mikron. Frekvensbandet 2450 MHz är dessutom tillståndsfritt.

Lite mer om mikrad mat och hälsa HÄR.


Digitalkamera är en ny teknik som snart blivit var mans ägodel. Den avger ett magnetfält som framför bildskärmen (någon centimeter framför)  kan uppgå till 0,25 mikrotesla eller mer (= över gällande gränsvärde). Det är framförallt tekniken i själva bildskärmen som är orsak till denna strålning, övrig elektronik och det motordrivna zoomobjektivet ger ett strålningstillskott på ca 25 nanotesla (0,025 µT). En elöverkänslig person kan uppleva digitalkameran som mycket störande.


Induktionshäll som spis i köket är ett ganska nytt påfund som kan locka många köksförnyare. Maten i kärlen värms genom ett mycket kraftigt magnetfält som omger kastrullen / grytan / stekpannan. ”Plattan” blir aldrig varm, som vid en vanlig spis, utan endast kärlet och maten däri. Spisen har inga plattor i vanlig mening, utan en markering var man ska ställa dessa kärl, som måste vara av magnetiskt material (glöm aluminium). Om sådan häll används, var då noga med att placera kärlet i centrum av markeringen (ringarna) på resp plats. Om man ställer t ex stekpannan lite slarvigt så att bara halva pannan står över markeringen, så blir magnetfältet mycket kraftigt i hällens omgivning och direkt hälsofarligt (ställer man kärlet för mycket bort från centrum av markeringen så stänger ”plattan” av sig automatiskt). Man bör vara försiktig och inte vistas nära induktionshällen mer än nödvändigt vid matlagning. Havande kvinnor ska aldrig vistas nära en induktionshäll!

Utförligt om tekniken kan du finna HÄR.


Elektriska verktyg såsom köksassistenter, borrmaskiner, cirkelsågar, hårtorkar, rakapparater m fl avger kraftiga till mycket kraftiga magnetfält, använd dessa endast vid nödvändighet (det går fortfarande bra för de flesta att t ex såga och borra med handverktyg, som dessutom ger nyttig motion).


Lågenergilampor avger elektriska växelfält med frekvensen ca 40-80 kHz och upplevs ofta med stort besvär av elöverkänsliga. De orsakar också ett starkt störfält ut på nätledningarna och kan störa andra elektriska apparater. De innehåller dessutom kvicksilver!


Halogenlampor avger bl a uv-strålning och bör undvikas.


Lysrörsarmaturer innehåller bl a en drossel (trådlindning på järnkärna) och runt denna bildas ett mycket kraftigt magnetfält, minsta lämpliga avstånd till en armatur är 2 m. Elöverkänsliga bör helt undvika lysrör i hemmet och på arbetsplatsen.Om du har synpunkter eller frågor på ovanstående får du givetvis kontakta mig.


Lite personliga tankar ur roten:

Den tekniska utvecklingen har fullkomligt exploderat de senaste 50 åren och det är svårt att värja sig mot att bli beroende av mycket av denna teknik. De flesta ”hänger med” och skaffar sig tekniska prylar utan att reflektera över om dessa behövs, bara för att alla andra gör så. Reklamen slår mot våra ömmaste punkter och vi är rädda för att ”hamna utanför”. Men hur ofta stannar vi upp och betänker vad dessa ”prylar” ställer till med, för oss själva och moder Jord?


Elektroniken bidrager säkert till att underlätta vårt leverne i mångt och mycket, men den skapar också enorma problem. Miljöförstöringen på många platser på vår Jord och utarmningen av Jordiska resurser är gigantisk p g a elektronikindustrins behov av dessa naturresurser (ett problem som de flesta av oss är helt omedvetna om).


T ex metallen tantal används i kondensatorer i bl a våra mobiltelefoner. Efterfrågan av tantal p g a mobiltelefonins enorma tillväxt skapade år 2000 en kraftig ökning på råvarupriset på bristvaran tantal. Nationalparken Kahuzi-Biega i östra Kongo invaderades av lycksökande utvinnare av denna metall, vilket resulterade i att merparten av parkens gorillor, ca 8000, slaktades liksom samtliga ca 3600 elefanter. Men vi har fått mer än sex miljoner pixlar i upplösning i våra kameramobiler, så vem bryr sig?


Personligen är jag inte elöverkänslig (ännu, vad jag vet) men jag använder t ex inte mobiltelefon. Inte för att jag är rädd för strålningen (jag är lika dum som storrökaren, jag tror inte att jag någonsin kommer att drabbas), utan för att jag inte förstår vad jag ska ha den till!


Varför ska jag alltid vara nåbar för andra? Varför måste jag alltid kunna nå andra omedelbart? Varför ska jag ha Internet med mig i fickan var jag än befinner mig, o s v? Hur många blir sjuka av just den stress som denna omedelbara nåbarhet orsakar? Att aldrig få vara ifred och samla sina tankar kan för många (de flesta) innebära ett helvete.


Du träffar en gammal kompis på gatan och ni börjar prata gamla minnen, men efter några sekunder ringer det i kompisens ficka. Ert samtal bryts och kompisen tar direkt upp mobilen och besvarar samtalet (som troligen inte var ett dugg viktigt). Där står du sedan i 10 minuter och väntar, medan samtalet om ingenting pågår, du vill ju inte vara oartig och gå. Varför har det blivit så att mobilen alltid går före allt annat? Varför stängde inte kompisen av sin mobil när ni började prata? Jag känner många personer som får nervösa sammanbrott för att dom glömt mobilen hemma, eller om den råkat gå sönder. Många känner sig ”nakna” utan mobilen. Hur har det kunnat bli så på så kort tid? I vems intresse sker denna utveckling? Till vad nytta? Vem tjänar på detta?


Hur kan det komma sig att det barn som har den allra senaste mobilen med alla finesser blir uppskattad och väcker beundran bland kompisarna i skolan, medan den som av hänsyn till hälsorisker och Moder Jord avstår från denna leksak blir mobbad och utfrusen? Varifrån har barnen fått sådana värderingar? Här har vi vuxna ett enormt stort ansvar anser jag, vad tycker du?


Hur många ställer sig frågan varför myndigheter som har det övergripande ansvaret för allas vår hälsa, i strålningsfrågan SSI, Statens Strålskyddsinstitut, ställer sig på telekomindustrins sida och mörklägger hälsoriskerna, trots att allt fler blir sjuka av t ex mobilstrålningen? Svaret är nog mycket enkelt, nämligen pengar!


Mellan 5% och 11% av befolkningen i olika nationer i den ”moderna” världen anses nu ha någon form av elöverkänslighet, många är allvarligt sjuka och antalet bara ökar för varje dag!  Är det så vi vill ha det med vårt nuvarande leverne och våra barns framtid?


Berthold Brecht skrev så här en gång:

””De sågade av grenen de satt på  - och skrek till varandra om erfarenheter hur de kunde såga snabbare.

Med dunder och brak åkte de i djupet - och de som tittade från andra grenar skakade bara på sina huvuden och sågade vidare””

Av Ann-Christin Tjernström - 1 juni 2011 15:16

Mobilstrålning och cancer - har idag varit en av nyheterna på SR.

Vi har vid flera tillfället hört Lars Mjöndes, SSM, och hans förklaring.
Nu har då WHO totalt ändrat ståndpunkt och en av de forskare som har hörsammat i ämnet är;
Lennart Hardell, den svenska forskare som länge forskat i ämnet.


Man har länge hänvisat till bristande forskning i ämnet.

Vanligtvis har vi inte erhållit oberoende forskningsresultat i ämnet. De som har yttrat sig i ämnet är bl a Anders Ahlbom som nu har entledigts från sina poster pga sin inblandning i telekombranschen.


Här nedan kom inslag från SR P1 - morgon. Längre ner i inlägget lägger jag in information hämtat från Kalle Hellberg. Mannen som driver företaget Maxicom men samtidigt informerar sina kunder om strålningens följdverkningar. Läs mer på www.maxicom.sePublicerat: kl 05:00, P1-morgon


Användandet av mobiltelefoner och andra trådlösa kommunikationsapparater kan vara cancerframkallande för människor. Det uppgav Världshälsoorganisationens WHO:s cancerforskningsorgan IARC under tisdagen. Förut har det rapporterats att tidigare studier inte har påvisat ett sådant samband, men nu har alltså WHO gjort en annan tolkning av forskningsläget och klassificerar mobiltelefoni som en möjlig cancerrisk. Samtal med Ulrika Björkstén, chef för Vetenskapsradion.


Är elektromagnetisk strålning en hälsorisk?


Du kanske tycker att det är konstigt att ett företag som jobbar i telekombranschen och även säljer trådlösa produkter, går ut offentligt med att dessa produkter är hälsovådliga? Vi på Maxicom tror att vi är ganska ensamma om detta i Sverige (det är, lite skämtsamt, vi och systembolaget som uttalar "köp inte våra produkter"), men anser att det är varje säljares skyldighet att upplysa kunden om dessa risker. 

Det är många i branschen som vet detsamma som vi, att den trådlösa tekniken utgör en stor hälsorisk, men man håller tyst om detta för att inte "störa affärerna", vilket väl är en fråga om moral. Vi vill ge dig insyn i problemet, så du kan ta ställning till om du vill utsätta dig själv och andra för dessa skaderisker (ingen kund har hittills varit negativ till att få ta del av denna information).


Elektromagnetisk strålning förekommer naturligt på Jorden och  merparten av den naturliga strålning vi utsätts för kommer i huvudsak från solen. Strålningen finns i hela frekvensspektret och vi upplever den olika beroende av vilket frekvensområde som vi utsätts för (se strålningsdiagram). I t ex det infraröda frekvensområdet känner vi strålningen som värme, ett något högre frekvensområde ser vi med våra ögon och ytterligare högre frekvenser, det ultravioletta området, orsakar "skyddsåtgärd" av vår hud, det bruna pigmentet tillverkas som en barriär mot den skadliga strålningen och vi tycker att vi blir "vackert" bruna.


Strålning från strax över det synliga frekvensområdet och uppåt kallas för "joniserande strålning" ( t ex röntgen- och gammastrålning) och är mycket skadlig för allt levande. Lägre frekvenser kallas "icke-joniserande strålning" och har hittills inte ansetts kunna skada levande varelser i nämnvärd grad, om inte effekten är så stark att det uppstår värme i den kropp som träffas.


Det ovan beskrivna gäller alltså den naturliga strålningen, men eftersom människan aldrig nöjer sig med vad naturen kan åstadkomma så har det tillkommit många strålningskällor det senaste århundradet, källor som tillverkats av människor utan förmåga att inse vad dessa kan ställa till med ur hälsosynpunkt. Visst har många uppfinningar som avger strålning varit till nytta och mycket av tekniken har gjort vår vardag bra mycket enklare. Men bekvämligheten har ett pris, som ofta inte framkommer förrän vi har vant oss vid den och därmed tror oss inte kunna avvara en skadlig teknik. Mobiltelefonen är en typisk sådan uppfinning, vi vet i dag att den skadar våra celler i kroppen i mycket stor grad, kanske även med genetiska skador som kan komma att bli till ett helvete för kommande generationer, men vem bryr sig om detta, mobilen har ju blivit en vardagspryl som ingen vill undvara?


Elektromagnetisk strålning förekommer alltså i hela frekvensspektret, både naturligt och av människan tillverkad. En av de starkaste tillverkade källorna som förekommer i vår miljö är lågfrekvent strålning från apparater och utrustningar som drivs av elektricitet. Vårt 50-periodiska elsystem avger i mycket stor grad skadlig strålning och här har vi ett system som få vill undvara. Ledningsnätet är i sig en stor strålningskälla, både från kraftledningar och från ledningsnät i t ex bostäder. Ju högre spänning det är i ledningarna, desto starkare elektriskt fält finns omkring dessa och ju högre ström som flyter i dessa ledningar, desto starkare magnetfält i dess omgivning.


Lite högre på frekvensskalan så finner vi radiofrekvensspektret, vars övre del vi kallar mikrovågsområdet. Det är framförallt i detta område som vi på senare år har genomfört en massiv utbyggnad av tekniker och många har fått uppleva att kroppen reagerar negativt på dessa, i värsta fall med allvarlig sjukdom som följd.


Det förekommer en massa uppgifter i medierna och på Internet om strålningen är skadlig eller ej! Det påstås bl a att forskningen skulle vara oense om det finns några risker eller ej, det är totalt fel!


Den elektromagnetiska strålning som avges från t ex en mobil, från en trådlös telefon eller från en mobilbasstation är mycket skadlig för allt levande, allt påstående om motsatsen är felaktigt!Den samlade oberoende forskningen om hälsorisker med elektromagnetisk strålning är totalt enad, denna strålning är skadlig och kommer att innebära en mycket stor katastrof inom några år. När du hör andra uppgifter så betänk att det här som alltid, ligger ekonomiska aspekter bakom det sagda. Telekomindustrin anses vara så viktig ekonomisk faktor att inget får störa dess existens, vad spelar då ett antal sjuka eller allvarligt skadade personer för roll?


Hämtat från Maxicoms hemsida: 


Jag, Kalle Hellberg, vd på Maxicom AB, har engagerat mig i detta med hälsorisker med den elektromagnetiska strålningen sedan 1994 och ska i detta avsnitt ge så objektiv information som möjligt, klicka vidare i underliggande menyer här till vänster.


Är elektromagnetisk strålning en hälsorisk?


Du kanske tycker att det är konstigt att ett företag som jobbar i telekombranschen och även säljer trådlösa produkter, går ut offentligt med att dessa produkter är hälsovådliga? Vi på Maxicom tror att vi är ganska ensamma om detta i Sverige (det är, lite skämtsamt, vi och systembolaget som uttalar "köp inte våra produkter"), men anser att det är varje säljares skyldighet att upplysa kunden om dessa risker. 

Det är många i branschen som vet detsamma som vi, att den trådlösa tekniken utgör en stor hälsorisk, men man håller tyst om detta för att inte "störa affärerna", vilket väl är en fråga om moral. Vi vill ge dig insyn i problemet, så du kan ta ställning till om du vill utsätta dig själv och andra för dessa skaderisker (ingen kund har hittills varit negativ till att få ta del av denna information).


Elektromagnetisk strålning förekommer naturligt på Jorden och  merparten av den naturliga strålning vi utsätts för kommer i huvudsak från solen. Strålningen finns i hela frekvensspektret och vi upplever den olika beroende av vilket frekvensområde som vi utsätts för (se strålningsdiagram). I t ex det infraröda frekvensområdet känner vi strålningen som värme, ett något högre frekvensområde ser vi med våra ögon och ytterligare högre frekvenser, det ultravioletta området, orsakar "skyddsåtgärd" av vår hud, det bruna pigmentet tillverkas som en barriär mot den skadliga strålningen och vi tycker att vi blir "vackert" bruna.


Strålning från strax över det synliga frekvensområdet och uppåt kallas för "joniserande strålning" ( t ex röntgen- och gammastrålning) och är mycket skadlig för allt levande. Lägre frekvenser kallas "icke-joniserande strålning" och har hittills inte ansetts kunna skada levande varelser i nämnvärd grad, om inte effekten är så stark att det uppstår värme i den kropp som träffas.


Det ovan beskrivna gäller alltså den naturliga strålningen, men eftersom människan aldrig nöjer sig med vad naturen kan åstadkomma så har det tillkommit många strålningskällor det senaste århundradet, källor som tillverkats av människor utan förmåga att inse vad dessa kan ställa till med ur hälsosynpunkt. Visst har många uppfinningar som avger strålning varit till nytta och mycket av tekniken har gjort vår vardag bra mycket enklare. Men bekvämligheten har ett pris, som ofta inte framkommer förrän vi har vant oss vid den och därmed tror oss inte kunna avvara en skadlig teknik. Mobiltelefonen är en typisk sådan uppfinning, vi vet i dag att den skadar våra celler i kroppen i mycket stor grad, kanske även med genetiska skador som kan komma att bli till ett helvete för kommande generationer, men vem bryr sig om detta, mobilen har ju blivit en vardagspryl som ingen vill undvara?


Elektromagnetisk strålning förekommer alltså i hela frekvensspektret, både naturligt och av människan tillverkad. En av de starkaste tillverkade källorna som förekommer i vår miljö är lågfrekvent strålning från apparater och utrustningar som drivs av elektricitet. Vårt 50-periodiska elsystem avger i mycket stor grad skadlig strålning och här har vi ett system som få vill undvara. Ledningsnätet är i sig en stor strålningskälla, både från kraftledningar och från ledningsnät i t ex bostäder. Ju högre spänning det är i ledningarna, desto starkare elektriskt fält finns omkring dessa och ju högre ström som flyter i dessa ledningar, desto starkare magnetfält i dess omgivning.


Lite högre på frekvensskalan så finner vi radiofrekvensspektret, vars övre del vi kallar mikrovågsområdet. Det är framförallt i detta område som vi på senare år har genomfört en massiv utbyggnad av tekniker och många har fått uppleva att kroppen reagerar negativt på dessa, i värsta fall med allvarlig sjukdom som följd.


Det förekommer en massa uppgifter i medierna och på Internet om strålningen är skadlig eller ej! Det påstås bl a att forskningen skulle vara oense om det finns några risker eller ej, det är totalt fel!


Den elektromagnetiska strålning som avges från t ex en mobil, från en trådlös telefon eller från en mobilbasstation är mycket skadlig för allt levande, allt påstående om motsatsen är felaktigt!Den samlade oberoende forskningen om hälsorisker med elektromagnetisk strålning är totalt enad, denna strålning är skadlig och kommer att innebära en mycket stor katastrof inom några år. När du hör andra uppgifter så betänk att det här som alltid, ligger ekonomiska aspekter bakom det sagda. Telekomindustrin anses vara så viktig ekonomisk faktor att inget får störa dess existens, vad spelar då ett antal sjuka eller allvarligt skadade personer för roll?
Blir du sjuk av "strålningsdimman"?


Här nedan beskrivs i punktform en del av vad elektromagnetisk strålning kan ställa till med och inom parenteser finner du de forskare, organisationer och myndigheter som står bakom det skrivna samt årtal för tillblivelsen av dessa skrifter och forskningsresultat.

Glöm aldrig bort, VI ÄR ELEKTRISKA VARELSER (liksom allt annat levande)! Vi påverkas av utifrån kommande signaler från den trådlösa tekniken, vilka "krockar" med det interna kemisk-elektriska systemet i våra kroppar. Hjärnan får därmed svårt att utföra sitt viktigaste jobb, att hålla kroppen frisk. 


" Symtom vilka man vet förorsakas av elektromagnetisk strålning är i tidiga stadier (eller vid låga exponeringsnivåer): minskad uthållighet, minnesproblem, utmattning, sömnstörningar, huvudvärk, ögonirritationer, förvärrade allergier och andra överkänsligheter, yrsel, irritation, koncentrationssvårigheter, illamående, oregelbundna hjärtslag och rastlöshet. Vilka symtom som uppstår är beroende av frekvens, varaktighet och exponeringsnivå.


Vid senare stadier eller högre exponeringsnivåer kan följande symtom uppstå: oförklarlig ängslan, sömnsvårigheter, svullna lymfkörtlar, depressioner, aptitlöshet, hypoxi (otillräcklig syretillförsel till kroppens vävnader), kraftig hjärtarytmi (hjärtat "skenar"), hyperaktivitet, torra ögon, synproblem, försvagat immunförsvar, ökat behov av att urinera, nattliga svettningar, extrem törst, viktökning eller - minskning samt smärta i testiklarna. (Becker 1985, Levitt 1995, Cherry 1996, Kolodynski & Kolodynski 1996, Santini et al 2002, Al Khlaiwi & Meo 2004, Radio Wave Sickness, Selsam 2005, Bortkiewicz et al 2005, Sage 2006, Bambergläkarna 2006). Dessa symtom uppstår ofta hos människor vilka har fått en mobilmast uppsatt i närheten av sina hem.


" Mikrovågsexponering framkallar oxidativ skada, vilket leder till att kroppens naturliga produktion och förråd av ett antal enzymer och antioxidanter så som superoxiddismutas, katalas, Q10 och melatonin minskar (Wei 1999, Campanella et al 2003, Gautier & Santini 2003, Ilhan et al 2004, Ozquner et al 2005, Regoli et al 2005, Zwirska-Korczala et al 2005, Goldberg G. 2006, Jelenkovi et al 2006, Kalns et al 2006, Ozquner et al 2006,Yurekli et al 2006, Carlo 2007). När kroppen töms på antioxidanter så kommer det som kallas för radikaler - även känt som fria radikaler- att angripa kroppens cellulära system, till exempel cellväggar, mitokondrier (del av cellerna i vilken ämnesomsättning och kraftproduktion sker) samt DNA (arvsmassan). Detta förorsakar oxidativ skada vilket kan leda till allvarliga hälsoproblem så som ett för tidigt åldrande, ett försvagat immunförsvar samt att blodet blir mer trögflytande.


Det första som inträffar vid en sänkning av antalet antioxidanter i blodet är att lågdensitetslipoproteinerna (LDL) klumpas ihop med radikalerna (oxidanterna) vilket medför beläggningar på pulsådernas väggar. Det är även bevisat att detta kan hända med högdensitetsproteinerna (HDL) (Hurtado, et al 1996). Dessa förhållanden leder till åderförkalkning samt att blodet blir mer trögflytande vilket i sin tur kan framkalla slaganfall samt hjärtattacker." Det är känt att mikrovågor, beroende på dess frekvens, kan åstadkomma ett onormalt flöde av kalcium in i eller ut ur celler (Nair 1989, Cleary 1999, Dorothy 1999, Amara 2004). Ett onormalt flöde av kalcium in i till exempel mastceller (celler som innehåller ämnet histamin) medför att dessa celler börjar producera mer histamin. Eftersom detta ämne spelar stor roll vid uppkomsten av inflammatoriska och allergiska reaktioner, (Chakravarty 1986, 1987) kan följden bli att allergiska reaktioner uppstår. Detta är bara ett av de sätt på vilka exponering för mikrovågor har konstaterats att utlösa eller förvärra allergier." Mikrovågsexponering har konstaterats kunna medföra en försämrad funktion i cellernas mitokondrier (Dutto et al 1984, Xie et al 2004, Goldberg G 2006, Buchachenk et al 2006). Det är i mitokondrierna som ämnesomsättning och kraftproduktion sker. En försämrad funktion i mitokondrierna försämrar cellernas kraftproduktion och kan förorsaka fysisk utmattning. Det är även mycket troligt att en försämrad funktion i mitokondrierna kan leda till kraftig övervikt." Det har visat sig att mikrovågor depolariserar de röda blodkropparna (Tomson), vilket medför att dessa klumpar ihop sig och när detta inträffar så kommer mängden syre som försörjer hjärnans celler och kroppens övriga organ att minska väsentligt. Detta leder till hypoxi (syrebrist i kroppens vävnader). De symtom som då uppstår kan liknas vid de symtom som uppvisas vid höjdsjuka (alltså syrebrist); illamående, yrsel, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och så vidare. Mikrovågor har även visat sig kunna förorsaka brist på protein i de röda blodkropparna (Liburdy et al 1984, 1987, 1988). Naturligtvis leder detta till en försvagning av dessa, vilket medför att de röda blodkropparna lättare påverkas av radikaler och följaktligen drabbas blodkropparna av oxidativ skada." Det finns studier som visar att exponering för mikrovågor förorsakar en minskning av kroppens naturliga mördarceller, de s k NK-cellerna. (Smialowicz et al 1983, Yang et al 1983, Nakamura et al 1997, 1998, Dmoch & Moszczynski 1998). Dessa är en form av vita blodkroppar, lymfocyter, som utgör kroppens första försvarslinje mot patogener (sjukdomsalstrare). Detta medför att kroppens förmåga att återhämta sig från virussjukdomar och andra typer av infektioner försvagas. Därför kan det ta längre tid för människor som utsätts för mikrovågsbestrålning att återhämta sig från de återkommande kortvariga infektioner vi alla drabbas av från och till." Långtidsexponering för mikrovågsbestrålning har visat sig förändra förhållandet mellan en viss form av vita blodkroppar (lymfocyterna), vilket är känt som T4:T8-ratio, det vill säga förhållandet mellan T4-lymfocyterna ("hjälpar-lymfocyterna") och T8-lymfocyterna ("förhindrar-lymfocyterna"). Detta förhållande förändras från normalt till onormalt (Dmoch & Moszczynski 1998). Ett onormalt T4:T8-ratio har visat sig kunna leda till en ökad mottaglighet för virus-, svamp-, och bakterieinfektioner. Symtomen inkluderar "ömma strupar, låggradig feber, svaghet, ihållande utmattning och svullna lymfkörtlar" (Braverman)." Faktum är att forskning har visat att exponering för mikrovågor och annan elektromagnetisk strålning inte bara försvagar immunsystemet, utan även åstadkommer en ökning av virus, bakterier och parasiter i blodet hos människor." Mikrovågsexponering har i studier visat sig framkalla något som kan kallas "omedveten stress" (Becker 1985, Levitt 1995). Eftersom kroppen inte förstår varför den blir stressad förorsakar detta att adrenalinkörtlarna utsöndrar en onormalt hög mängd kortisol och adrenalin. Utsöndring av adrenalin kan leda till irritation och hyperaktivitet. Det senare är nu mycket vanligt hos barn med ADHD. Om tillståndet permanentas kan detta eventuellt leda till att adrenalinkörtlarna överansträngs och helt enkelt slutar att fungera - ett onormalt tillstånd, vilket är vanligt hos personer med kronisk trötthetssyndrom." Mikrovågsexponering har visat sig förändra 5-HT-nivåerna i blodet (Wang 1989) hos arbetare som exponerats. 5-HT kan sägas vara ett förstadium till hjärnhormonet serotonin. Det har konstaterats att låga serotoninnivåer kan leda till ångest och depressioner (Gorman et al 2002, Goldberg G 2006). Ökad ångest och depressiva tankar skulle i sin tur kunna kopplas till ett ökat antal självmord." Mikrovågsexponering har visat sig framkalla en minskning av hjärnhormonet noradrenalin (Takahashi et al 1994), ett hormon som är nödvändigt för kontroll av det autonoma nervsystemet (det vill säga det nervsystem som inte styrs av viljan, utan reglerar sådant som kroppstemperatur och hjärtats verksamhet mm). Brister på detta hormon förorsakar antagligen störningar i det autonoma nervsystemet, vilket till exempel kan leda till att kroppen får problem med att kyla sig när det är varmt och att hålla värmen när det är kallt (Gandhi & Ross 1987). Detta kan leda till att man blir för kall när det är kallt och för varm när det är varmt (Way et al 1981). Faktum är att de störningar i dygnsrytmen som personer med kronisk trötthetssyndrom uppvisar hänger samman med störningar i kroppens förmåga att reglera sin temperatur (Tomoda et al 1997). En onormal minskning av noradrenalin har även kopplats till störningar i korttidsminnet (Clinton et al 2006), ADHD (Arnsten & Li 2005) och depressioner (Charney 1988, Meyer et al 2006)." Även produktionen av melatonin har visat sig förändras vid exponering för mikrovågor (Yellon 1994, Altpeter et al 2006). Detta kombinerade hjärnhormon och antioxidant är nödvändigt för att vi ska få en fullgod sömn. År 2006 tog 42 miljoner (ungefär en på fem) amerikaner sömnmedel för sömnsvårigheter, en ökning med 60 procent från år 2000 (Saul 2006), medan andra ofta upplever sömnstörningar på grund av exponering för elektromagnetisk strålning (Hubert et al 2002). En sänkning av melatoninnivåerna har även kopplats till ett ökat antal fall av bröstcancer (Blask et al 2005)." Även nivåförändringar av hjärnhormonet dopamin (eller dess transportörer) har visat sig ha ett samband med mikrovågor och annan elektromagnetisk strålning (Mausset-Bonnefont et al 2004, Sieron et al 2004). En sänkning av dopaminhalten har även kopplats till depressioner (Brown & Gershon 1993) och restless legs (Alan 2004)." Exponering för elektromagnetisk strålning har visat sig framkalla en onormal sänkning av acetylkolinnivåerna (Modak et al 1981, Dutta et al 1992, Omura & Losco 1993, Testylier et al 2002, Gautier et al 2003). Acetylkolin är en signalsubstans som bland annat överför nervimpulser från en nervcell till en annan. En sänkning av acetylkolinnivån har kopplats till ett antal neurologiska och neuromuskulära störningar inkluderande Alzheimers sjukdom." Vissa elektromagnetiska frekvenser har visat sig förorsaka rastlöshet (Cherry 1996, Rajendra et al 2004, Shtemberg et al 2004, Selsam 2005). Hjärnhormonet dopamin påverkas av elektromagnetiska fält och för att behandla sjukdomen restless legs används dopaminantagonister. Detta förstärker den möjliga kopplingen mellan elektromagnetiska fält och denna sjukdom (Weimerskirch & Ernst 2001, Aramideh & de Weerd 2006)." Elektromagnetiska fält, liknande de som utstrålas från mobiltelefoner, förändrar delar av hjärnans blodflöde (Huber et al 2002, Huber et al 2005, Haarala et al 2003, Goldberg G 2006, Aalto et al 2006). Datortomografi (SPECT) har visat att det vid tillstånd som autism och kronisk trötthetssyndrom föreligger en förändring av blodflödet i hjärnan (Tomoda et al 2000, Goldberg MJ 2000, Miike et al 2004).


Ett flertal studier kopplar nu samman exponering för mikrovågor och annan elektromagnetisk strålning med ett ökat antal allergier (Kimata 2002 [se även Ingels], Kimata 2003, Kimata 2005). Som tidigare nämnts förorsakar mikrovågsexponering att mer histamin (alltså det ämne som finns i mastceller och som kan sägas vara ansvarigt för allergiska reaktioner) bildas i kroppen. Andra elektromagnetiska fält har visat sig faktiskt öka antalet mastceller (Johansson & Liu 1995, Johansson et al 1996, Johansson et al 2001). Mikrovågor har även befunnits öka antalet immunoglobuler (antikroppar) (Bergier et al 1990, Dmoch & Moszczynski 1998, Moszczynski et al 1999, Yuan et al 2004, Kimata 2005). Immunoglobulinernas funktion är att sätta i gång en allergisk reaktion mot ett visst ämne eller ett visst protein. Kan det vara så att elektromagnetisk strålning förvirrar kroppen så att denna börjar producera antikroppar mot fel saker?


Många forskare och vetenskapsmän var - och är fortfarande - förbryllade över det faktum att befolkningen i det forna Östtyskland hade så lite allergier i jämförelse med före detta Västtysklands befolkning när det två länderna återförenades (Hermann-Kunz 1999a & 1999b, Heinrich et al 2002, Kramer et al 2002). Men de glömde undersöka ett enkelt faktum - Östtyskland hade mycket striktare restriktioner beträffande elektromagnetisk strålning än Västtyskland. Efter det att Östtyskland anammat Västtysklands gränsvärden så har allergierna i det forna Östtyskland uppnått samma nivåer som i före detta Västtyskland. Mikrovågsugnen anses vara en bidragande orsak till våra allergier, den var förbjuden i hela östblocket under Sovjettiden. En mikrovågsugn sänder mikrovågor (2450 MHz) med en styrka som innebär att inget levande bör vara närmare en ugn i drift än 30 m (hur många som använder "mikron" befinner sig på detta avstånd?). Den mat som värms i en mikrovågsugn antas ändra sina näringsvärden så att det bildas ämnen som i våra kroppar bildar s k fria radikaler (NEXUS Magazine 1995, Perceptions Magazine 1996, L. R. Luria 1975, Perov and Luda 1974, 1975 and 1976)." Mikrovågsexponering har även visat sig ha en skadlig inverkan på hjärtat (Becker, 1985, Ozquner et al 2005) och kan förorsaka en oregelbunden hjärtrytm (skenande hjärtfrekvens) som mycket väl kan bidra till att framkalla hjärtinfarkter." Exponering för mikrovågsbestrålning har visat sig åstadkomma en onormal ökning av kvävemonoxid (NO) (Jelenkovic et al 2006). Även en onormal ökning av kalcium i cellerna kan leda till en onormal ökning av kvävemonoxid i dessa (Kitamura et al 1997, Li et al 2003). Ett överskott av kvävemonoxid kan i sin tur reagera med superoxid (O2-) för att bilda skadliga radikaler eller oxidanter kallade peroxynitrit (Henmani & Parihar 1998). Peroxynitrat har kopplats till kronisk trötthetssyndrom (Pall)." Mikrovågsexponering har i talrika studier visat sig öppna blod-hjärnbarriären (Albert & Kerns 1981, Williams et al 1984, Quock et al 1986, Quock et al 1987, Neubauer et al 1990, Schirmacher et al 2000, Salfordgruppen 1997). Blod-hjärnbarriären skyddar hjärnan från främmande ämnen så som virus, bakterier och kemiska gifter, vilka kan förekomma i blodet och som utan blod-hjärnbarriären skulle kunna ta sig in i och skada hjärnan. Sålunda kan exponering för mikrovågor mycket väl göra hjärnan hos människor mer sårbar för virus och bakteriella infektioner än om de inte utsatts för denna form av strålning." Under de senaste tjugo åren har antalet hjärntumörer (Bleyer 1999) och andra cancerformer ökat dramatiskt i USA. Denna ökning av antalet cancerfall sammanfaller med utbyggnaden av mobiltelefonin. Efter 1984 (det år då de första mobiltelefonnäten började byggas ut i de flesta amerikanska storstäder) inträffade en anmärkningsvärd ökning av antalet hjärntumörer hos barn. Men enligt den amerikanska myndigheten NCI (National Cancer Institute 1998) beror detta på bättre diagnosticeringsmetoder. Hjärntumörer är nu den näst vanligaste dödsorsaken hos barn i USA, följd av leukemi (cancer i blod och benmärg).


För något år sedan fick sju människor på RMIT University i Melbourne diagnosen hjärntumör (Macnamara 2006). De hade under tio års tid arbetat två våningar nedanför den plats på vilken sändarutrustning för mobiltelefoni placerats." Allt sedan 1984 (alltså det år som de första kommersiella mobiltelefonnäten började byggas ut i USA) har det i detta land varit en exponentiell ökning av autism, ADHD, kronisk trötthetssyndrom och Alzheimers. När de analoga mobiltelefonnäten (1G) byttes ut mot digital mobiltelefoni (2G) i början av 1990-talet ökade dessa sjukdomar i ännu snabbare takt (Marshall 2001, Weatherall 2007)." Det finns talrika bekräftade fall av missbildningar hos djur (Animal Study) och växter (Kato 2004) i närheten av mobilmaster. Det världsomspännande försvinnandet av grodor (Balmori 2006), fåglar (Mukherjee 2003) och insekter (nu senast bin - se Barrionuevo 2007) har kopplats samman med den kontinuerliga bakgrundsstrålningen i miljön (Sandu 2007). Sardiner i Australien (Gov. of Australia), karp i Japan (CBS News 2003), och hummer i Florida (Schneider 2003) har befunnits vara infekterade med en viss typ av herpesvirus (Epstein-Barr-viruset, även kallat EBV). En studie har även visat att elektromagnetiska fält faktiskt kan stimulera arvsmassan i detta virus (Grimaldi et al 1997). Epstein-Barr-viruset har förorsakat körtelfeber i Storbritannien, Australien och Nya Zealand. Det är vanligt att människor med kronisk trötthetssyndrom, autism, ADHD och Alzheimers infekteras med ett antal olika typer av herpesvirus (till exempel EBV, CMV och HH6V)." I Japan, som nu är kraftigt förorenat av elektromagnetisk strålning, är det numera mycket vanligt att kvinnor få missfall i graviditetens sista månader. Vanligen är fostret vanskapt. En studie (Nagaishi et al 2004) har påvisat onormala hormonförändringar i foster från missfall och en annan studie har påvisat att sedan 1970 så har proportionen mellan döda foster av manligt/kvinnligt kön förändrats (Mizuno 2000). Mobiltelefonanvändning har även påvisats ge en reducerad produktion av spermier hos män ju längre tid de använt telefonen (Hope 2006).

" Personer som är känsliga för elektromagnetisk strålning har betydligt högre naturliga nivåer av membranläckage som mäts i deras hudkonduktans (Eltiti et al. 2007). Detta läckage av joner kortsluter naturliga elektriska potentialer och utlöser nervimpulser till hjärnan.

" Blodprover från elöverkänsliga patienter visar nedsatt sköldkörtelfunktion, nedsatt leverfunktion och kroniska inflammatoriska processer (Dahmen, 2009).


 

 " Koncentrationen av långlivade organiska föroreningar är högre hos patienter som är känsliga för elektromagnetisk strålning jämfört med kontrollgrupper (Hardell, 2008).

" Oren el (transienter och störningar på elnätet) höjer blodsockret hos elöverkänsliga diabetiker och kan förklara labildiabetes, alltså diabetes med snabb variation av blodsockerhalten (Havas, 2008).

" Signifikanta kognitiva och neurobiologiska förändringar pekar på en högre verklig individuell sårbarhet för elöverkänsliga patienter (Landgrebe et al, 2008).

" Elöverkänsliga patienter visar funktionsförändringar i centrala nervsystemet (Landgrebe et al, 2007).


                                        Eftersnack
:

Mobiltelefonindustrin har tillräckligt med pengar och makt för att påverka politiker, media och även den forskning som bedrivs. Oetiska forskare tar emot stora mängder pengar från industrin och pressas att tala om för oss att tekniken är säker. Detta medan de forskare som informerar oss om de verkliga riskerna konsekvent får sina bidrag indragna.


Naturligtvis har vi alla rätt att slippa utsättas för denna strålning som påverkar vår hälsa och kan göra oss och våra familjer sjuka. Tyvärr verkar det som om våra regeringar favoriserar företagen och deras pengar framför sina medborgares rättigheter och hälsa. I framtiden kommer vi att få se juridiska processer om passiv mikrovågsbestrålning.


Mobiltelefonföretagen har skapat ett konstlat behov och får sin makt enbart därför att konsumenter betalar dem pengar. Om du tänker igenom den information som presenterats ovan, så kommer du förhoppningsvis att inse att du faktiskt inte behöver detta "onödiga onda". Eller, att du behöver mobiltelefonin lika mycket som du behöver en hjärntumör. Alla konsumenter måste bli medvetna om att de faktiskt har makt att påverka och förändra. Härav följer att konsumenten antingen är en del av problemet eller en del av dess lösning! Konsumenterna bestämmer och kan välja - såvida de inte förblir omedvetna eller samvetslösa!


Själviskhet, likgiltighet, okunnighet, apati, rädsla, blind lydnad och förnekande är mäktiga krafter som industrin utnyttjar för att manipulera befolkningen. Hur som helst, alla dessa krafter är ändå bara en form av omedvetenhet och endast en samvetslös person som är medveten om den allvarliga skada som denna teknik skapar, skulle betala industrin för att förorsaka dem, deras familjer och andra människor skada. Bara en samvetslös person skulle bistå detta grova brott som nu begås mot andra människor, djur, växter och den omgivande miljön. Psykologer har visat att det är lättare för människor att skada andra människor när de har befogenhet från myndigheterna att göra det - och när det görs indirekt. Lägg därtill resonemanget att "om alla andra gör det så måste det väl vara OK?" så har man alla nödvändiga ingredienser för att skapa en katastrof.


Ett antal studier visar att flera antioxidanter har en förmåga att skydda mot de negativa konsekvenser som exponering av elektromagnetisk strålning medför. Emellertid så fungerar varje antioxidant på olika sätt i kroppen. En del ger mer skydd för vissa organ (till exempel så har tistelolja visat sig skydda levern) medan andra arbetar tillsammans för att skydda kroppen. Man kan se antioxidanterna som ett fotbollslag - varje antioxidant har sin funktion, men de kompletterar även varandra. Många av de följande antioxidanterna har i studier visat sig till viss del skydda mot elektromagnetisk strålning: alfalipoinsyra (ALA), Acetyl-L-karnitin, C-vitamin, vitamin A, E-vitamin, B-vitaminer, karotin, Cryptoxanthin, lutein, zeaxantin, lykopen, flavanoider, gingko biloba, pycnogenol, extrakt från grapefruktkärnor, quercetin, isoflavoner, tistelolja, blåbär, havtorn, glutation, acetylcystein, superoxiddismutas (SOD), selen, katalas, propolis och Q10. Produkter innehållande dessa ämnen kan köpas i hälsokostaffärer eller via Internet. Även produkter som Noni juice, vissa kinesiska medicinalväxter, Transfer Factor - tillsammans med akupunktur (Zusanli) - har visat sig stimulera kroppens produktion av naturliga mördarceller (NK-cellerna). För människor som lider av mykoplasmainfektioner antas produkten Myco från Raintree Nutrition vara effektiv. Akupunktur och Qigong kan också hjälpa till att balansera och stärka kroppens egna, naturliga elektromagnetiska fält.


Men ovanstående är bara kortsiktiga lösningar. I det långa loppet är det nödvändigt att drastiskt reducera denna farliga och oacceptabelt höga nivå av elektromagnetiska fält som nu finns i vår miljö.


Vad kan vi då göra för att skydda oss själva och våra familjer mot denna fara? En sak man kan göra är att begränsa den "elsmog" som bestrålar en själv och ens familj genom att flytta (fast det blir svårare och svårare att hitta en plats med låg strålning). Om det inte är möjligt att flytta kan man skärma av sitt hus. Nyligen byggdes ett hyreshus i Budapest i vilket man skärmat av lägenheterna från elektromagnetisk strålning (All Hungary News 2007). Detta kan ses som ett bevis på att människor verkligen har börjat ta detta problem på allvar.


Fler och fler människor försöker skapa platser någorlunda fria från elektromagnetisk strålning, se window.open('http://health.groups.yahoo.com/group/emfrefugee/','_blank','directories,location,menubar,resizable,scr
ollbars,status,toolbar'); objWin.focus(); } catch(e) {} return false;" href="http://health.groups.yahoo.com/group/emfrefugee/">EMF-Refugee. På flera orter i Sverige har man planer på "strålningslåga zoner". Vi kan förvänta oss att läkare i framtiden kommer att börja hänvisa strålskadade människor till sådana platser. Mätare och avskärmningsmaterial kan köpas från olika företag, till exempel via Internet.


 "Alla sanningar går igenom tre stadier:

* Först blir de förlöjligade.

* Sedan blir de våldsamt motarbetade.

* Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara."

 Arthur Schopenhauers. (tysk filosof, levde mellan år 1788 och 1860)

Av Ann-Christin Tjernström - 14 april 2011 07:40

Jag har sedan några år tillbaka haft nöjet att ta del av Kalle Hellberg utomordentliga och icke vinstgivande information om strålningsläget nationellt ocn internationellt. Information som myndigheter och indusrin väljer att tala tyst om - alltså den sanning som vi som medborgare borde ha rätt att få  ta del av, men där vinstintressen ligger bakom en del missvisande information.


Kalle driver företaget Maxicom i Borås, och har sysslat med radiokommunikation sedan tonåren.Trots att han har ett ytterst stor och genun kunskap beträffande strålning och dess skadeverkningar så väljer han ändå att sälja mobiltelefoner. Han säger att det är bra att folk kommer in till honom och köper mobiltelefoner så att han kan informera om hur farlig strålningen från dem är.


Kalle uppdateras kontinuerligt om läget ute i världen.

Igår fick vi den här informationen. Information som han önskar att vi skall dela med oss av:


Radioaktiviteten från Japan sprider sig ohämmat över Jorden och ökningen har nu nått sådan nivå att en miljögrupp i Frankrike (CRIIRAD) varnar havande kvinnor, ammande mammor och små barn att dricka färsk mjölk och äta storbladiga grönsaker som växt utomhus mm.

 

"The risks associated with iodine-131 contamination in Europe are no longer "negligible," according to CRIIRAD, a French research body on radioactivity. The NGO is advising pregnant women and infants against "risky behaviour," such as consuming fresh milk or vegetables with large leaves."

http://www.euractiv.com/en/health/radiation-risks-fukushima-longer-negligible-news-503947

 

 

Även på andra håll på Jorden är oron för höga värden stor (men i Sverige råder lugnet, som vanligt, svensken ska inte oroas….)

http://mnhopkins.blogspot.com/2011/04/freedom-against-censorship-thailand.html

 

Japans strålskyddsmyndighet har nu tvingats att gradera upp strålningsnivån till högsta riskfaktor, 7, men lögnerna lyser fortfarande igenom…

http://www.nyhetskanalen.se/1.2091634/2011/04/11/japan_utvidgar_evakueringszon

Vilket denne expert har hävdat hela tiden, denna katastrof är troligen större än Tjernobyl…

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12871729.ab

 

……………………………………………………

 

Rapport från Tyskland i bilaga.

Utdrag ur rapporten om de egentliga skadorna efter Tjernobyl:

 50,000 to 100,000 liquidators (clean-up workers) died in the years up to 2006. Between 540,000 and 900,000 liquidators have become invalids;

Congenital defects found in the children of liquidators and people from the contaminated areas could affect future generations to an extent that cannot yet be estimated;

Infant mortality has risen significantly in several European countries, including Germany, since Chernobyl. The studies at hand estimated the numberof fatalities amongst infants in Europe to be about 5000;

http://www.ippnw-students.org/chernobyl/research.html

 ………………………………………………………….

Nu ska jag åka hem från jobbet, för att mäta radioaktivitet……

M v h   Kalle H.


 

Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2021
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se