corneliasrum

Direktlänk till inlägg 16 maj 2021

SURAMIN OCH SPIKPROTEINER

Av Ann-Christin Tjernström - Söndag 16 maj 10:24


Här är ett effektivt sätt att skydda dig mot
spikproteinföroreningar orsakade av Co-vid-vaccinerade
Redaktörens anmärkning:Frontlinjeläkare och medicinska experter samförstånd är att Covidskotten
inte är vacciner utan experimentella biovapen.
Cellerna i vaxxed producerar nu ett syntetiskt spikprotein
från patogenen de injicerades med.
Det finns ett potentiellt motgift mot den nuvarande
spikproteininfektionen som kallas Suramin. Den finns i många skogar
runt om i världen, i tallnålar.
(Tallnålte eller tallbladste är ett örtte som är gjord av tallnålar eller löv
från tallar (träd av släktet Pinus).
Suramin har hämmande effekter mot komponenter
i koagulationskaskaden och mot olämplig replikering och modifiering
av RNA och DNA.
Överdriven koagulation orsakar blodproppar, mini-blodproppar, stroke
och ovanligt tunga menstruationscykler.
Tallnålste är en av de mest potenta antioxidanterna som finns och det är
känt att behandla cancer, inflammation, stress och depression, smärta
och luftvägsinfektioner. Tall te dödar också parasiter.
Artikeln börjar:
Möjlig motgift för V-Serum och den nuvarande
spikproteinförstöringen
Dr Judy Mikovits (1 min. MP4 bifogas) har avslöjat att den medicinska
institutionen hela tiden har känt till motgiften mot smittan - en
smärta som nu ses av tusentals människor som inte har tagit serumet
utan bara har kommit i närheten av andra som har tagit det.
2
(Ordet "serum" används här eftersom det uppenbarligen är sättet att
undvika att ta jab är att säga "Jag är allergisk mot serumet".)
När den medicinska institutionen och de politiska initiativtagarna vill
undanta sig från vaccinationer, ger de sig alltid en laglig väg ut,
samtidigt som de trycker på "medborgarna" att ta jabs.
"Jag är allergisk mot serumet" är en av deras lösningar.
Att ta serumet är en sak. Spikprotein smittan upplevs nu i stort antal
av dem som inte tar serumet, men bara har besökt en släkting eller vän
som gjorde, är helt ny och unik.
Vilka är biverkningarna som ses av denna smitta?
 massiv huvudvärk
 mikroproppar och plötsliga blåmärken i hela kroppen
 exceptionellt tunga menstruationscykler hos både unga och
postmenopausala
 missfall
 minskning av bröstmjölk
 sterilitet bland både kvinnor och män
 husdjur som dör strax efter att ägarna fått serumet.
Lyssna på 5 läkare som diskuterar detta ovanliga symtom som tusentals
upplever nu:
BRÅDSKANDE! 5 Läkare håller med om att COVID-19-
injektioner är biovapen och diskuterar vad man ska göra åt det
Motgiften mot smittan
Detta motgift mot smittan, som har känts till av de övre nivåerna av den
medicinska anläggningen och insider i den elitistiska klassen i nästan 100
år, kallas Suramin, en isolerad förening som ursprungligen härrör från
ett extrakt av tallnålolja.
3
Det är endast tillgängligt genom injektion och har varit en noggrant
bevakad hemlighet som inte gjorts öppet tillgänglig för massorna under
denna "pandemi", men är en effektiv lösning för parasiter och virus av
flera slag, tillsammans med ett stort antal andra tillstånd.
Tall- och grannålar
Ändå kan vem som helst nu dra nytta av denna lösning genom att
knacka på rotens ursprung, tallnålte, ett motgift som är fritt tillgängligt
idag i vintergröna skogar och i många människors bakgårdar. (Källor för
att köpa den listas också här .)
(Tallnålte eller tallbladste är ett örtte som är gjord av tallnålar eller löv
från tallar (träd av släktet Pinus).
Hur kan detta enkla botemedel fungera så bra inför ett sådant
till synes oöverstigligt tillstånd?
Det finns ett direkt samband mellan Suramin (det isolerade extraktet),
tallnålte (ett varmvattenextrakt av tall-, gran-, cederträ- och grannålar)
och tallolja (som härrör från nålarna, men en ångdestillation av eterisk
olja).
Alla tre härrör från barrträdens egenskaper.
Min personliga inställning till detta är att det är mycket bättre att få
Naturens hela örtkälla än bara en liten del av ett extrakt.
Det finns många andra fördelar som kan härledas från hela örten som
kommer att saknas från den isolerade kemikalien.
4
Min iakttagelse är att de som upprätthåller höga hälsonivåer inte
påverkas av varken serum eller överföringssmitta. Deras immunsystem
verkar avvärja biverkningar vid denna tidpunkt.
Kom vintern när spikproteinet i deras kroppar kommer att utmanas med
nya patogener, kommer vi alla att upptäcka våra sanna hälsanivåer.
Leden från Suramin till Pine Needle Tea
Här är spåret av vetenskap och data som visar det härledda förhållandet
mellan tallnålar och Suramin ("elitens motgift" mot mikrobiella
sjukdomar) - och som också ger en potentiell motgift för dem som
drabbas av spikprotein-smitta (av skäl som förklaras inom följande data):
https://en.wikipedia.org/wiki/Suramin
Suramin används för behandling av människors sömnsjuka orsakad
av trypanosomer. [1] [en parasit] Specifikt används den för
behandling av afrikansk trypanosomiasis i första steget orsakad
av Trypanosoma brucei rhodesiense och Trypanosoma brucei
gambiense utan inblandning av centrala nervsystemet. [9] [10] Det
betraktas som första linjens behandling för Trypanosoma brucei
rhodesiense och andra linjens behandling för tidigt
stadium Trypanosoma brucei gambiense,
där pentamidin rekommenderas som första linjen. [10]
Det har använts vid behandling av flodblindhet (onchocerciasis). [2]
Suramin har varit tillgängligt för läkare i nästan 100 år. En
sammanfattning av dess antioxidantfördelar beskrivs i denna rapport
- 100 Years of Suramin (bifogad som PDF).
De mest relevanta delarna av sammanfattningen beskrivs nedan med
stödjande bevis:
SURAMIN, FRUKTEN AV TIDIGT LÄKEMEDEL
När suramin infördes för behandling av afrikansk sömnsjuka 1922 var
det ett av de första antiinfektionsmedlen som utvecklades i ett
läkemedelskemiprogram.
5
Med utgångspunkt från den antitrypanosomala aktiviteten hos
färgämnet trypanblått, syntetiserat 1904 av Paul Ehrlich, gjorde Bayer
en serie färglösa och mer potenta derivat.
Molekyl 205 var suramin (fig. 1), syntetiserad av Oskar Dressel, Richard
Kothe och Bernhard Heymann 1916.
Sovsjuka (även känd som mänsklig afrikansk trypanosomiasis [HAT]) låg
i framkant av forskningen vid den tiden, inte en försummad sjukdom
som den är idag och utvecklingen av suramin var ett genombrott för det
framväxande området kemoterapi.
Läs nu följande avsnitt i underrubriken (för) många mål i 100 års
Suramin PDF för att förstå dess motgiftegenskaper mot
spikproteininfektion (härledd från mRNA som ger instruktioner för att
replikera ett spikprotein i andra celler):
Suramin minskar ytterligare aktiviteterna för ett stort antal enzymer som
är involverade i DNA och RNA-syntes och modifiering: DNApolymeraser
(103, 104), RNA-polymeraser (103, 105, 106), omvänd
transkriptas (18, 103), telomeras (67) och enzymer involverade i lindning
/ avlindning av DNA (107, 108) hämmas av suramin, såväl som histonoch
kromatinmodifierande enzymer som kromoboxproteiner (109),
metyltransferaser (110) och sirtuinhistondeacetylaser (111)
Detta är medicinskt talat för att hämma olämplig replikering och
modifiering av RNA och DNA.
Denna kommentar i PDF-filen avslöjar också Suramins förmåga
att hämma mikroproppar:
Suramin visade också hämmande effekter mot komponenter
i koaguleringskaskaden (71, 130) ...
Överdriven koagulation orsakar blodproppar, miniproppar, stroke och
ovanligt tunga menstruationscykler.
Det är därför så många människor idag dör av blodproppar efter att ha
fått serumet, och varför andra nu visar oförklarlig blåmärken efter att ha
kommit i kontakt med en som har tagit serumet.
6
Något överförs från det ena till det andra, troligen genom andningen,
kompletterat med en typ av sympatisk resonans eller
feromonutstrålning.
Metoden för överföring är oklar vid denna tidpunkt, men händer
verkligen.
Detta fenomen är inte en olycka, dessa symptom var kända i god tid
innan de släppte lös detta serum hos allmänheten. Vaccinförsök har
pågått i årtionden.
Varför bestämde de sig för att testa ett helt nytt tillvägagångssätt med
mRNA utan djurförsök och därmed använda människor som det första
testfallet för deras effektivitet?
US Center for Disease Control: 3486 DÖDA - 86 080 Skadade i USA
till och med 17 april 2021 Efter COVID-injektioner på 4 månader: Fler
vaccindöd registrerade än de senaste 15 åren KOMBINERADE
Europeiska läkemedelsmyndigheten: 7766 DEAD 330,218 Skador:
Europeiska databasen över biverkningar för COVID-19 ”vacciner”
En uppenbar skam
Alla naturläkemedel med 0,01% av dessa dödsfall och biverkningar
skulle ha tagits från marknaden omedelbart. Att våra proffs och
beslutsfattare har fortsatt att låta denna bluff fortsätta avslöjar att denna
bluff är avsiktlig.
Medicinyrkens översta nivå främjar detta program för folket, medan de
undantar sig från det, och tar sedan sin personliga motgift för att
förhindra att påverkas av överföringssmitta.
Sedan när är det acceptabelt att döda tusentals människor och lemlästa
hundratusentals fler med en "medicin" ??? Varför hittar vi det här
OK? Varför litar vi fortfarande på media och de medicinska trollkarlarna
som drömde om denna bluff? När räcker det nog?
Folkets motgift
Nu har folket motgift, och det är lätt tillgängligt i form av tallnål. Hur
vet vi detta? Eftersom Suramin är ett derivat av oljorna i tallnålar.
7
Hela växtbaserade källan (nålar) är överlägsen extraktet med enstaka
föreningar (Suramin) - eftersom nålarna har ett fullständigt komplement
av fytonäringsämnen som ger många ytterligare fördelar som extraktet
inte kan.
Här är den direkta anslutningen mellan Suramin och Pine Needle Tea:
Suramin härstammar från Trypan Blue
https://en.wikipedia.org/wiki/Trypan_blue
Trypanblått är härledd från toluidin, det vill säga, någon av flera
isomera baser, C 14 H 16 N 2 , härledd från toluen. Trypanblått är så
kallat eftersom det kan döda trypanosomer, parasiterna som
orsakar sömnsjuka. En analog av trypanblått, suramin, används
farmakologiskt mot trypanosomiasis. Trypanblått är också känt som
diaminblått och Niagara blått ...
Trypanrött och trypanblått syntetiserades först av den tyska
forskaren Paul Ehrlich 1904.
Trypan Blue är ett derivat av toluen som är ett derivat av
tallolja.
https://en.wikipedia.org/wiki/Toluene
Föreningen isolerades först 1837 genom en destillation
av tallolja genom den polska kemisten Filip Walter , som
namngav den rétinnaphte. [10]
Jag minns personligen för många år sedan att en vårdpersonal använde
ett Pine Sol-bad för att bli av med parasiter.
Pine-Sol baserades på tallolja när den skapades 1929 och under sin
uppgång till nationell popularitet på 1950-talet. Från och med 2016
innehåller Pine-Sol-produkter som säljs i butiker inte längre tallolja för att
sänka kostnaderna. Wikipedia
Ändå tallbarr te ger en liknande, om inte bättre, nytta, delvis beroende
på det faktum att det är en direkt mild extrakt av hela örten lämnar
många av dess egenskaper fortfarande intakt som kan förstöras av
överdriven värme under destillering och ytterligare dissektion av dess
många näringskomponenter.
8
Jag skördade några unga Dougles Fir-nålar förra hösten och har lagt till
det i min morgonteblandning de senaste månaderna. Det måste ha varit
ett instinktivt samtal. Jag upptäckte informationen om Suramin just förra
veckan.
Douglas gran nålte som jag har druckit ger en energisk lyft och ett bra
boost till immunförsvaret.
Tallnålar innehåller mycket vitamin C och A bland många andra
föreningar som ger en lång lista med fördelar:
En koreansk studie från 2011 visade att tallnålar i te var det bästa
sättet att få tillgång till antioxidantfördelarna med tallnålar.
Studien visade att varmvattenextraktet av pinanthålproanthocyanidiner
och katekiner erbjuder de högsta nivåerna av
antioxidantfördelar jämfört med kemiska extraktprocesser.
Det finns andra kända fördelar som nålte och te från andra barrträd
delar, inkluderar:
 Analgetikum
 Antibakteriell
 Svampdödande
 Antiinflammatorisk
 Antimikrobiell
 Antioxidant
 Antiseptisk
 Antitumör
 Antitussive
 Antiviral
 Aromatisk
 Sammandragande
 Avsvällande medel
 Avgiftande
 Desinfektionsmedel
9
 Diuretikum
 Slemlösande
 Immunomodulerande
 Förbättrar cirkulationen
 Uppfriskande
 Lymfatisk
 Avkopplande
 Lindrar nervös utmattning och trötthet
 Lindrar ömma muskler
 Stärkande
 Tonic
Herbalists världen över har känt hela tiden om fördelarna med detta
enkla naturliga te. Tallnålte har använts medicinskt över hela världen i
tusentals år.
Pine Needle Tea Video (3 min)
https://youtu.be/MY4UNrjnoLA
Wild Food Foraging - Pine / Spruce / Cedar / Fir - Evergreen
Teas
https://youtu.be/RdTcmexTBH0
Några anteckningar av försiktighet:
Var försiktig med idegran tall (som inte är en sann tall) och kan vara
giftiga, även om det har några medicinska egenskaper).
Den cypress är inte att användas som en eterisk olja i höga doser,
men normalt säker annars.
Den Ponderosa sörjer är inte bra för kor främst på grund av
observationen när gravida boskap äter nålarna förlusten av kalven har
observerats, men har en lång historia av hälsofördelar för människor för
luftvägsbesvär, skärsår, sår och brännskador, etc.
Den överlägset största delen av barrträd har använts medicinskt i
10
tusentals år med en utmärkt meritlista. Lär känna dina träd. De kan
erbjuda ett medicinskåp fullt av hälsofördelar för dig och din familj.
Tall, gran, cederträ och grannålte kan bli det enklaste sättet att få de
många fördelarna med de vintergröna träden, tillsammans med ett
naturligt skydd mot ohälsosamma replikationer av spikproteiner idag.
Kombinera med andra örter efter önskemål för att få ytterligare fördelar
och smaker.
Källor för tallnålar
Det finns en primär amerikansk leverantör (Etsy) för tallnålar (förutom
att skörda din egen) som jag är medveten om vid denna tidpunkt med
tre kvalitetsförteckningar, var och en från en annan East Coast
wildcrafter:
https://www.etsy.com/ listning / 966522916 / östra-vit-tallnålar-
1-lb
https://www.etsy.com/listing/728484784/blue-ridgemountains-
pine-needles
https://www.etsy.com/listing/681617302/north-easternappalachian-
white-pine-tea
Här är den viktigaste referenslänken för nya wildcrafters när de
publicerar sina skördar:
https://www.etsy.com/listing/235866986/pine-needles-freshcut-
or-dried
Dosering: 3 koppar per dag eller mer av önskad styrka (baserat på
mängden nålar som läggs till en fransk press eller tekanna) med ungefär
1-3 matskedar nålar per kopp nära kokande vatten. Detta är en dos för
att bygga hälsa för underhåll.
Starkare mängder nålar till vatten kan användas terapeutiskt. Om det
känns för surt (på grund av C-vitamin) för ditt system, måtta mängden
och komplettera teet med alkaliserande mat och mörkgröna örter eller
havsgrönsaker.

 
 
Ingen bild

Jenny

Torsdag 3 juni 18:22

Finns det något sätt att skydda bebisar/barn? Bebisar lär inte gå inta tallbarrste. Mejla mig gärna om du vet om man kan/behöver tillföra suramin åt så små.
Kram,
Jenny

Jenny.osterlund91@gmail.com

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Ann-Christin Tjernström - Lördag 12 juni 22:01

    Förre chefsforskaren Mike Yeadon i intervju nedan med svensk text.   https://www.bitchute.com/video/BqOlM6uIGP7G/?fbclid=IwAR1K17foJhgqQxHFNcvq3rx8szNrz0XcIsI3wUHaxaxVrfnDLPC4jcr0ux
k ...

Av Ann-Christin Tjernström - Lördag 12 juni 17:44

  https://www.youtube.com/watch?v=v_6NAjx2elY Läkaren Hanna Åsbergs tal på Nationaldagen för Frihet och Sanning...

Av Ann-Christin Tjernström - Lördag 12 juni 17:12

  En uppmaning att du som förälder tänker dig noga för innan du låter ngn spruta ditt barn.Ta ditt ansvar. Lyssna på det här klippet.https://www.bitchute.com/video/4FVGJQ6SfFYX/ ...

Av Ann-Christin Tjernström - Lördag 12 juni 16:42

  Hämtat från bloggarnen. : Julia Ceasar     Läkare slår larm: magnetiska nanopartiklar tar sig in i hjärnan och nervsystemet  Julia Caesar  Hälsa, Hälso- och sjukvård, Inrikespolitik, Medicin, Utrikes, Vetenskap, Yttra
ndefrihet  11 juni, 20...

Av Ann-Christin Tjernström - Lördag 12 juni 14:57

Läkare över hela världen noterar vad som händer efter ett stick.   https://www.facebook.com/500650384/videos/10165427078165385/ Vad ser läkare runt om i världen efter . På fem månader: •11.000 kvinnor har fått förändrade blödningsc...

Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<<< Maj 2021 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se